Actueel aanbod!

Directe vertaling van veranderingen binnen het werkveld en schuldenbeheersing naar scholings- en ondersteuningsaanbod.

De beste Docenten!

Onze docenten voldoen aan scherpe kwaliteitseisen en behoren tot de absolute top binnen hun vakgebied.

Vooruitstrevend!

Stilstand is achteruitgang. Innovatief bezig zijn binnen de actualiteit helpt ons vooruit!

Ons scholingsaanbod

In de training VTLB en afloscapaciteit besteden we uitgebreid aandacht aan de achtergronden van de VTLB-berekening. Waarop moet je letten om te zien of een VTLB-berekening goed is uitgevoerd? Welke inkomsten worden betrokken in de berekening en welke correctiemogelijkheden zijn er zoal? Natuurlijk leer je in de module zelf ook een goede VTLB-berekening te maken. Als basis voor deze training gebruiken we het VTLB-rapport van ReCoFa.

Lees verder

Uw cliënt kan te maken krijgen met een erfenis, wat moet u dan doen als bewindvoerder, curator of mentor? Wat als uw cliënt is onterfd? Wat is beneficiaire en wat is zuivere aanvaarding? Wanneer verwerpt u een erfenis? Wat doet een executeur? Welke rol speelt de kantonrechter bij de afwikkeling van een nalatenschap en bij het doen van schenkingen?

Lees verder

Heeft u in uw dagelijkse praktijk te maken met huurrecht? Wilt u weten wat juridisch mag of juist niet? Wilt u duidelijkheid over wie welke herstelkosten betaalt en wat de huurcommissie doet? Bent u geïnteresseerd in de rol van de gerechtsdeurwaarder en welke invloed de WSNP op het incassotraject heeft?

Lees verder

Word een expert in het begeleiden naar financiële zelfredzaamheid als beschermingsbewindvoerder! In deze training leer je hoe je een reële inschatting maakt van de mogelijkheden van de cliënt, haalbare doelen stelt en motiverende gesprekstechnieken toepast. Onze methodiek geeft je de basis voor succesvolle gesprekken met de cliënt en helpt je om het beste resultaat te bereiken.

Lees verder –>

Motivatie en weerstand; van het ene wilt u vooral meer en van het andere liever minder! Waar weerstand gesprekken en gedragsverandering ondermijnen, zorgt motivatie voor de juiste flow. Maar hoe zorg ik voor meer motivatie in gesprekken en minder weerstand?

Lees verder

Nederland kent een omvangrijk socialezekerheidsstelsel. De sociale zekerheid is voortdurend in beweging. Wetten wijzigen en normen en voorwaarden van uitkeringsregelingen worden aangepast.

Lees verder

Met enige regelmaat word je als bewindvoerder of schuldhulpverlener voor situaties gesteld, waarbij je handelen niet vanzelfsprekend is. In het bijzonder als het gaat om het recht op privacy van je cliënt en het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens word je voor dilemma’s gesteld. Wat mag er, en wat mag er niet, op basis van privacy wetgeving en hoe ga je bijvoorbeeld om met informatie over je client die vooral ‘handig’ is om te bewaren.

Lees verder

Met de doelgroep van cliënten die zorgbehoevend zijn, is het vaak een speurtocht waar ze terecht kunnen en uit welk “potje” dit vervolgens betaald moet worden. En wie is er dan vervolgens verantwoordelijk voor de zorg en de financiën. Termen als PGB, WMO, WLZ, ZVW komen dan veelvuldig voorbij.

Lees verder

Tijdens uw werk krijgt u waarschijnlijk regelmatig te maken met juridische zaken en/of procedures. U kunt te maken krijgen met bezwaarschriften, dagvaardingen, kort gedingen, nihilstellingen, loonvorderingen en andere juridische zaken. Hoe gaat u hiermee om? Wat kunt u zelf doen en hoe moet dat dan?

Lees verder

Soms moet je het ijzer smeden als het heet is! Al langere tijd staat op het verlanglijstje van Schuldhulp Academie een training rond het thema ‘Crypto en Bewind’. We hebben een zeer enthousiasmerende en energieke trainer/spreker gevonden die de deelnemers in begrijpelijke taal meeneemt in de wereld van bitcoin, blockchains en cryptocurrencies: Raoul Esseboom. En daarom willen we op dinsdag 13 juni 2023 van 13.00 tot 17.00 uur van start met deze nieuwe training. We weten het, het is kort dag… En toch brengen we deze training graag onder je aandacht omdat het meer dan de moeite waard is!

Raoul is oprichter van Cryptotakkies, een organisatie die ontwikkelingen van het digitale geld bespreekt op een toegankelijke en begrijpelijke manier. Volgens Raoul is de technologie al moeilijk genoeg en is een begrijpelijke uitleg meer dan welkom. Raoul werkt graag met jongeren en wordt dan ook veel door onderwijsinstellingen gevraagd om ‘het verhaal van crypto’ te komen vertellen.

De vragen waar we (onder andere) antwoord op gaan krijgen tijdens de workshop:

  • Wat is crypto nou eigenlijk en hoe werkt het?
  • Is crypto een belegging?
  • Wat is überhaupt een crypto portemonnee?

In het tweede deel van de training zal Raoul samen met Gert-Jan Mulder (een van onze vaste trainers) de vertaling maken naar het bewindvoerdersvak. Zo staan ze stil bij vragen als:

  • Hoe kunnen bewindvoerders in de praktijk omgaan met crypto?
  • Hoe verantwoord je crypto als bewindvoerder?

Omdat we deze last minute training graag een mooi publiek gunnen, bieden we de training voor een bescheiden tarief aan. Voor € 195,00 ex Btw per deelnemer kun je deze training bijwonen. Voor de diverse brancheverenigingen is een accreditatie in aanvraag.

Lees verder

U bent als hulpverlener betrokken bij een cliënt met schulden. Maar wie is er nu verantwoordelijk voor dat de schuldenregeling goed verloopt? De Bewindvoerder? De WSNP bewindvoerder? Of de gemeente?

Het moet toch niet zo zijn dat een cliënt met schulden blijft rondlopen. Of kan het soms niet anders?

Lees verder

‘Vooral voor mensen in schuldsituaties, in de bijstand of met een minimum inkomen, zijn de te ontvangen toeslagen en de teruggaaf van belastingen een onmisbare bron van inkomsten. Zo onmisbaar als deze inkomsten zijn, zo onoverkomenlijk is vaak een te betalen naheffing voor teveel ontvangen toeslagen of belastingteruggaaf (van b.v. teveel betaalde heffingen).’

Lees verder

In de training Persoonlijke Effectiviteit wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van de kwaliteiten van de hulpverlener. Het werkveld vraagt veel van deze professional en het is zinvol om stil te staan bij persoonlijke leervragen om hier vervolgens mee aan de slag te gaan.

Lees verder

Als gevorderde gebruiker van OnView wilt u de puntjes op de i zetten en het optimale uit het gebruik van OnView halen. Het financieel beheer van uw dossiers heeft u in de vingers. Maar hoe kunt u nog beter de budgetten van uw cliënten aanpassen en bewaken? Is het ook mogelijk om uw processen te digitaliseren? En hoe behoudt u de kwaliteit van uw dossiers en hoe leert u digitaal met de Rechtbank communiceren?

Lees verder

In deze online scholing gaat u aan de slag met de berekening van de beslagvrije voet. De huidige systematiek met alle discussiepunten wordt uitgelegd. Welke informatie is er nodig voor de juiste berekening en wie moet deze gegevens aanleveren of opvragen? Wanneer mag de deurwaarder de beslagvrije voet aanpassen en wanneer moet hij dat?

Lees verder

Tijdens deze scholingsdag legt mr. Dr. K. Blankman (plaatsvervangend kantonrechter) u middels wetgeving uit waar uw wettelijke taken en bevoegdheden liggen, indien u benoemd bent door de rechtbank als professioneel bewindvoerder, mentor of curator.

Lees verder

Mensen die moeite hebben met lezen en rekenen zijn oververtegenwoordigd in de doelgroep bewindvoering, mentorschap en curatele. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Om deze doelgroep effectief te kunnen ondersteunen, moeten bewindvoerders, mentoren en curatoren onder meer zorgen voor heldere schriftelijke informatie.

Lees verder

Als bewindvoerder of schuldhulpverlener hebt u waarschijnlijk regelmatig te maken met cliënten met verslavings- en/of psychiatrische problematiek. Soms is het moeilijk om met deze cliënten om te gaan. Wat zijn de do’s en don’ts in het contact met deze cliënten? Kunt u afspraken met hen maken en hoe moet dat dan?

Lees verder

Deze scholingsdag is een verfijning van onze eerdere scholingsdag “Communicatie/Omgaan met weerstand en agressie”, en bevat ook nieuwe elementen. Door een andere opzet en indeling van de dag hebben wij nog meer ruimte voor (uw)individuele ontwikkeling gecreëerd.

Lees verder

Als mentor ben je regievoerder voor je client ten aanzien van verpleging, verzorging behandeling en begeleiding. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Waar begint en waar eindigt je taak en hoe betrek je je client optimaal bij de uitvoering van je taak. Zomaar een aantal vragen waar een mentor mee te maken krijgt. 

Lees verder

Psychische problemen en psychiatrische problematiek

Lees verder

Een dag waarin u meegenomen wordt in de wereld van de deurwaarder. Hoe ziet de werkwijze van de deurwaarder eruit en welke stappen neemt hij op welk moment? Van incasso naar de gerechtelijke procedure tot de executie van een vonnis. Welke beslagen legt de deurwaarder en waarom.

Lees verder

Je legt iets uit, maar je hebt het idee dat degene tegenover je het niet begrijpt. Een frons op het gezicht, een vraagteken op het hoofd. Hoe kan dit? Wat gaat hier achter schuil? Je had het toch duidelijk uitgelegd? Het kan zijn dat er sprake is van een licht verstandelijke beperking.

Lees verder

Ook in Nederland is er sprake van een toenemende criminaliteit, veelal drugsgerelateerd. Drugshandel op scholen, waarbij ook scholieren worden benaderd om te verkopen, drugshandel op sportverenigingen, witwaspraktijken via diezelfde sportverenigingen.
Het kán niet anders dat deze toenemende criminaliteit ook onze praktijk, met juist zeer kwetsbare cliënten die hier zeker voor open kunnen staan, binnendringt.

Lees verder

Het vangnet voor vele Nederlanders is de participatiewet van het sociale zekerheidsstelsel. Wat zijn binnen deze wet de mogelijkheden of onmogelijkheden. Welke positie neemt deze wet in binnen het sociaal domein?

Lees verder

Trainingen op maat en bij u op locatie

Trainingen op maat en bij u op locatie

Maatwerk is in onze optiek het bieden van de mogelijkheid om een scholingsdag aan te bieden op een ander moment of op een andere locatie, of beiden.

Heeft u een groep vanaf 10 personen die u graag binnen uw bedrijf deel wilt laten nemen aan één van onze scholingsdagen, dan zorgen wij ervoor dat de docent naar u toe komt.

Dit alles voor een uiterst scherpe prijs, want accommodatie- en cateringkosten hoeven wij in deze situatie niet mee te rekenen.

Heeft u geen locatie maar wilt u wel dat de scholing bij u in de buurt wordt verzorgd? Of staan onze data volledig haaks op uw planning en wilt u dus graag een voor u meer geschikte datum?

Ook dat kunnen wij voor u regelen.

Voor alle scholingsdagen (dus ook voor de dagen die speciaal en uitsluitend voor u worden georganiseerd) geldt dat daarbij uiteraard de erkende PE-punten ook worden toegekend.

Mocht u meer willen weten over onze prijzen en mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Schuldhulp Academie