Scholingsdag “Bewindvoering in klare taal

Mensen die moeite hebben met lezen en rekenen zijn oververtegenwoordigd in de doelgroep bewindvoering, mentorschap en curatele. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Om deze doelgroep effectief te kunnen ondersteunen, moeten bewindvoerders, mentoren en curatoren onder meer zorgen voor heldere schriftelijke informatie. Dat betekent begrijpelijk, lezergericht, uitnodigend en zakelijk communiceren, zonder te betuttelen. Doel van deze training is het maken van een verbeterslag in de kwaliteit van de schriftelijke communicatie.

Doelgroep

Deze scholingsdag is bestemd voor:

  • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
  • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
  • Schuldhulpverleners
  • Budgetbeheerders en budgetcoaches
  • Sociaal werkers
  • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Doel van deze training is het maken van een verbeterslag in de kwaliteit van de schriftelijke communicatie.

Docent

Anita Middel is Neerlandicus en werkt als auteur en redacteur voor organisaties en uitgevers in de volwasseneneducatie. Ze ontwikkelt lesmateriaal voor iedereen die wel een zetje kan gebruiken om zelfstandig mee te kunnen doen in onze maatschappij. Aanvankelijk deed ze dat vooral op het terrein van lezen en schrijven, maar later ook voor andere basisvaardigheden zoals rekenen, omgaan met geld en digitale vaardigheden. Ze geeft didactische trainingen aan docenten en begeleiders, en daarnaast taaltrainingen aan anderen die in hun werk te maken hebben met de doelgroep. Aan bewindvoerders en schuldhulpverleners geeft ze praktische trainingen Klare Taal, over schriftelijk communiceren met de doelgroep.

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

1 Wat is het probleem?
Voorbeeld (huiswerk vooraf) uitwisselen van schriftelijke communicatie. Waar ging het goed en waar ging het mis? Wat gebeurde er?
2 Hoe komt dat en hoe los je het op?
Hoe leest Nederland en hoe leest de doelgroep?
Hoe schrijft de overheid?
Wat is B1? Kies je B1 of WIEB (wat ik eigenlijk bedoel)?
Voorbeeldteksten bespreken en oefenen met WIEB.
3 Helder schrijven, hoe doe je dat?
Doel vaststellen: structuurmodellen van verschillende soorten schriftelijke communicatie.
Klare taal: duidelijke alinea’s, begrijpelijke zinnen, gewone woorden.
De juiste teksttoon: hoe schrijf je lezergericht en uitnodigend?
Voorbeeldteksten bespreken en verbeteren.
4 Eigen teksten onder de loep
Beoordelen, bespreken en herschrijven van de eigen verzamelde teksten.
Gezamenlijk bespreken, tips uitwisselen.
5 E-mailperikelen en andere valkuilen
Goeie voorbeelden en bloopers uitwisselen.
6 Schrijfafpraken
Gezamenlijk vaststellen welke schrijfafspraken passen bij jou en/of jouw organisatie.

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: in aanvraag
Waardering Branchevereniging Horus: in aanvraag
Waardering NBPB: in aanvraag

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 355,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie