Scholingsdag “De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015"

De Wmo is er al weer 4 jaar. Gemeenten zijn bezig geweest om de nieuwe wet vorm te geven en de nieuwe doelgroep te leren kennen. Een doelgroep die zelf vaak weinig overzicht heeft over zaken als financiën en zorg.

Een doelgroep die kan bestaan uit één of meerdere van uw cliënten, en waardoor u geconfronteerd kan worden met de volgende vragen of afwegingen. Waar ligt de plicht van gemeenten om burgers te compenseren? Hoe moeten gemeenten rekening houden met financiën en draagkracht? Welke grenzen liggen er tussen de Wmo en de andere wetten in het sociaal domein en de langdurige zorg? Wanneer heeft een burger recht op een persoonsgebonden budget? Kan de bewindvoerder ook zorgverlener zijn? Hoe zit het met de kosten van het PGB-beheer? Wat betekent de bijdrage in de kosten voor de financiële positie van de klant?

Op deze scholingsdag komen bovenstaande zaken uitgebreid aan de orde.

 

Doelgroep
Deze scholingsdag is bestemd voor

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Mentoren/curators
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Na de training kent u de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de grenzen met andere wetten, maar ook de mogelijkheden rond Persoonsgebonden budget en zorg in de vorm van maatwerk. U bent op de hoogte van alle financiële consequenties die een beroep op de Wmo  voor de burger met zich mee brengen.

Werkwijze

Aan de hand van wet-en regelgeving en de meest actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning uitgelegd en toegepast in casuïstiek.

Docent

De training wordt verzorgd door mr. Gerben de Boer, zelfstandig trainer. Daarnaast heeft de heer de Boer meer dan 20 jaar ervaring in het gemeentelijk sociaal domein. Als leidinggevende, jurist, beleidsmedewerker en als (plaatsvervangend) voorzitter of lid in vier bezwaarschriftencommissies sociale zaken, waaronder in de gemeente Groningen.

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen afwisselend theorie en praktijkoefeningen.

De Wmo 2015

 • De Compensatieplicht
 • Zelfredzaamheid en participatie
 • De essentialia van de verordening

Verstrekkingsvormen

 • Algemene- en maatwerkvoorzieningen
 • Het persoonsgebonden budget
 • De bewindvoerder als zorgverlener
 • Verhouding tot andere wetten

De procedure

 • Melding
 • Onderzoek en verslag
 • Aanvraag en beschikking
 • Relatie met algemene wet bestuursrecht

De bijdrage in de kosten

 • Algemene voorzieningen
 • Maatwerkvoorzieningen en PGB

Medewerkingsplicht en informatieplicht

Herzien, intrekken en terugvorderen

Relevante Jurisprudentie en casuïstiek

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE- punten
Waardering Branchevereniging PBI: 6 PE- punten
Waardering VeWeVe: 6 PE- punten
Erkend door NBPB

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 325,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag