Wie zijn wij

Schuldhulp Academie bestaat uit een team van enthousiaste, dienstverlenende en zeer gedreven mensen onder aansturing van Gert-Jan Mulder. Ieder kent zijn eigen verantwoordelijkheden voor zijn of haar vakgebied en draagt deze dan ook graag volledig, vanuit zijn of haar passie en betrokkenheid.

U biedt de hulp,

wij de ondersteuning!

Samen het hoogste niveau van schuldenbeheersing bereiken.

Samen trots!

Missie

SAMEN EN WERKEN AAN EEN SCHULDENBEHEERSBAAR NEDERLAND!

Schulden zijn van alle tijden. Nu, vroeger, en in de toekomst. Zelfs als het voorkomen van schulden meer aandacht en prioriteit zou krijgen dan het oplossen van schulden, zelfs dan zullen schulden ontstaan.

Schuldhulp Academie ziet het dan ook als haar missie om alle schulden, bestaand, ontstaand of in potentie, beheersbaar te maken.

Nederland schuldenvrij is een mooie droom en wellicht een utopie, maar Nederland als land van schuldenbeheersing moet volgens Schuldhulp Academie haalbaar zijn!

Het realiseren van deze missie is uitsluitend mogelijk als wij de volgende principes van onze visie optimaal en maximaal uitdragen en naleven.

Binden

Financiële problemen van een cliënt vragen vaak gelijktijdig om vakinhoudelijke input vanuit veel verschillende soorten disciplines. Juist door deze groepen hulp- en dienstverleners met elkaar te verbinden wordt het mogelijk de cliënt snel en optimaal van dienst te kunnen zijn, maar ook van elkaar te (mogen) leren.

Boeien

Het trainingsaanbod inspireert de professional en zet aan tot het verbeteren van de kwaliteit in zijn of haar werkzaamheden.

Beleving

Weet wat er speelt binnen de maatschappij en binnen de doelgroep. Leer het te beleven of inleven. Het gevoel dient over en weer goed te zijn, pas dan kun je wat voor elkaar betekenen.

Borgen

Er worden hoog kwalitatieve scholingsdagen aangeboden zodat de professional zijn of haar werkzaamheden in orde heeft en in orde houdt.

Samen met u die actief bezig is met de problematiek vanuit uw perspectief, uw professie of uw werkveld, moeten wij hier als professionals aan kunnen en willen werken.

De Schuldhulp Academie stelt zich dan ook als doel u zo maximaal mogelijk te faciliteren zodat u uw activiteiten sneller, actueler of makkelijker kunt verrichten.

Wij willen dat, wij moeten dat, wij kunnen dat, dus doen wij dat!

Zoals eerder vermeld hanteren wij als uitgangspunten van onze dienstverlening altijd actualiteit, flexibiliteit, kwaliteitsbevordering en -borging, (continuering en toename van de) professionaliteit, snelheid, maar vooral klant- en vraaggericht aanbod.

Één missie. Één visie. Maar samen verder. Samen professioneler. Samen het hoogste niveau van schuldenbeheersing bereiken, Samen trots.

Schuldhulp Academie