buro

SCHULDHULP ACADEMIE

Samen het hoogste niveau van schuldenbeheersing bereiken. Samen trots!

Vertrouwd aanbod

Een vertrouwd en maatschappelijk actueel aanbod van scholingsdagen met top docenten

Flexibel & meer

Wanneer het u niet schikt proberen wij het voor u schikkend te maken. Als u iets mist in ons huidig aanbod, proberen wij het voor u te vinden. Maatwerk in optima forma.

Ondersteuning

Brede ondersteuning, van scholingsdagen tot centrale inkoop en automatisering

Schuldhulp Academie

U biedt de hulp, wij de ondersteuning! Samen en werken aan een schuldenbeheersbaar Nederland!

Heeft u een bedrijf dat zich bezighoudt met beschermingsbewindvoering, WSNP-bewindvoering, schuldhulpverlening of budgetbeheer? Of bent u binnen een dergelijk bedrijf werkzaam? Bent u werkzaam binnen de werkvelden advocatuur, notariaat, deurwaarder, (bedrijfs-)maatschappelijk werk, overheid of semi-overheid, of elders en wordt u regelmatig geconfronteerd met schuldenproblematiek?

Vindt u het ook zo lastig, moeilijk, tijdrovend en soms wellicht ook (wat) frustrerend, om alle veranderende regeltjes en verschuivingen van taken en bevoegdheden te (kunnen) blijven volgen? In dat geval………………….

Welkom bij Schuldhulp Academie!

Schuldhulp Academie volgt intensief de snelle veranderingen in de maatschappij  inclusief normen en waarden, de wet- en regelgeving, decentralisatie van taken en bevoegdheden naar Gemeenten, en de toename van de vraag om professionele schuldhulpverlening.

Schuldhulp Academie vertaalt deze veranderingen naar een ondersteuningsaanbod voor alle eigenaren, leidinggevenden en medewerkers van bedrijven en organisaties werkzaam binnen, ten behoeve van of in het kader van, de schuldenbeheersing.

Een ondersteuningsaanbod dat bestaat uit scholing(sdagen), in-company trainingen of maatwerkapplicaties.

De scholingsdagen verdiepen uw kennis, vergroten uw vaardigheden, komen voort uit de actualiteit en de praktijk, bieden de mogelijkheid om met vak-, soort- of lotgenoten van gedachten te wisselen én leveren de nodige (erkende) PE punten op!

Sleutelwoorden hierbij zijn actualiteit, discretie, flexibiliteit, kwaliteitbevordering en -borging, (continuering en toename van de)professionaliteit, snelheid, maar vooral klant- en vraaggericht aanbod.

Schuldhulp Academie is er voor, en werkt ook samen met, alle professionals, zorgverleners en werkgevers, maar uiteindelijk (ook) particulieren!

Schuldhulp Academie