Onze docenten

Kwaliteitseisen

Schuldhulp Academie streeft naar verdere toename en continuering van de professionaliteit en kwaliteitsbevordering en -borging binnen het vakgebied schuldenbeheersing. Dit op basis van de actualiteit en op de meest snelle, adequate en flexibele wijze.

De door Schuldhulp Academie gekozen docenten moeten dan ook voldoen aan SCHERPE kwaliteitseisen:
Stimulerend, Creatief, Humorvol, Enthousiasmerend, Relevant, Produktief, Ervaren en moeten uiteraard specialist zijn binnen hun vakgebied.

Toekomstige docent?

Schuldhulp Academie is altijd op zoek naar nieuw enthousiast opleidingstalent dat kan bijdragen aan verbreding, actualisering, maar bovenal verdere professionalisering van haar scholingsaanbod met en door topdocenten!.

Bent u iemand die beschikt u over (zeer) specialistische kennis en ervaring op ons vakgebied en voelt u zich geroepen deze met ons en onze cursisten te delen? Bent u daarom van mening dat u tussen onze andere docenten behoort te staan? Of kent u iemand wiens profiel hier naadloos op, en tussen, past? Neem dan contact met ons op!

Schuldhulp Academie