Anita Middel

Anita Middel is Neerlandicus en werkt als auteur en redacteur voor organisaties en uitgevers in de volwasseneneducatie. Ze ontwikkelt lesmateriaal voor iedereen die wel een zetje kan gebruiken om zelfstandig mee te kunnen doen in onze maatschappij. Aanvankelijk deed ze dat vooral op het terrein van lezen en schrijven, maar later ook voor andere basisvaardigheden zoals rekenen, omgaan met geld en digitale vaardigheden. Ze geeft didactische trainingen aan docenten en begeleiders, en daarnaast taaltrainingen aan anderen die in hun werk te maken hebben met de doelgroep. Aan bewindvoerders en schuldhulpverleners geeft ze praktische trainingen Klare Taal, over schriftelijk communiceren met de doelgroep.

Scholingsaanbod van Anita Middel

Mensen die moeite hebben met lezen en rekenen zijn oververtegenwoordigd in de doelgroep bewindvoering, mentorschap en curatele. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Om deze doelgroep effectief te kunnen ondersteunen, moeten bewindvoerders, mentoren en curatoren onder meer zorgen voor heldere schriftelijke informatie.

lees verder

Beschikbare scholingsdagen voor Anita Middel

Schuldhulp Academie