Maartje Schaap

Mevrouw Schaap is strafrechtadvocaat en partner bij Schaap strafrechtadvocaten. Ze is in 2006 beëdigd als advocaat. Haar hart ging direct uit naar het strafrecht en daarom heeft ze zich daarin gespecialiseerd. De specialismeopleiding heeft ze afgerond aan het Willem Pompe instituut. Mevrouw Schaap vindt het van belang om als strafrechtadvocaat kritisch te zijn en zich in die rol ook uit te durven spreken richting het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Het standpunt van de verdediging moet duidelijk zijn. Politie en justitie hebben vele bevoegdheden die ingrijpend kunnen zijn voor een verdachte. Het is haar taak om die grenzen te bewaken. En wanneer daar overheen gegaan wordt, de rechter hierop te wijzen en te stellen dat er consequenties aan verbonden moeten worden.

Mevrouw Schaap staat zowel verdachten als ook slachtoffers van misdrijven bij en heeft cliënten bijgestaan in grote (media)zaken. Maar de grootte van een zaak is niet waar het haar om gaat. De belangen van cliënten die verdacht worden van kleinere vergrijpen zijn namelijk net zo groot en belangrijk als die van cliënten die verdachte zijn in grote onderzoeken. Iedereen heeft het recht op de beste verdediging ongeacht de omvang en het onderwerp van de zaak.

Scholingsaanbod van Maartje Schaap

Ook in Nederland is er sprake van een toenemende criminaliteit, veelal drugsgerelateerd. Drugshandel op scholen, waarbij ook scholieren worden benaderd om te verkopen, drugshandel op sportverenigingen, witwaspraktijken via diezelfde sportverenigingen.
Het kán niet anders dat deze toenemende criminaliteit ook onze praktijk, met juist zeer kwetsbare cliënten die hier zeker voor open kunnen staan, binnendringt.

Lees verder

Beschikbare scholingsdagen voor Maartje Schaap

Docent aan het woord