Scholingsdag "Juridische context" door Mr. Kees Blankman

In 2013 (16-10-2013) was de inwerkingtreding van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

In 2014 (29-01-2014) volgde het (Koninklijk) Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

Wij zijn nu ruim 4 jaar verder.

En? Hoe gaat het? Hoe doet u het nu? Weet u zeker dat u werkt conform bovenstaande wet- en regelgeving? Dat u zich houdt aan al uw wettelijke taken en bevoegdheden? En u voldoet volledig aan de nieuwe kwaliteitseisen? Ook weet u heel zeker wanneer beschermingsbewind overgaat in curatele en andersom? En u heeft de ontwikkelingen van het afgelopen jaar intensief gevolgd?

Als u maar enigszins twijfelt of u op één of meer van bovenstaande vragen volmondig “Ja” kunt antwoorden, kom dan naar deze scholingsdag.

Maar ook en (misschien zelfs) vooral als u uw praktijk wilt toetsen of gewoon een opfrismoment kunt gebruiken, mag u deze dag niet missen!

Uw docent mr. K.Blankman neemt graag, goed en nauwkeurig,  met u de gevolgen door van bovenstaande wet- en regelgeving, anno 2017/2018. Vertaald naar uw praktijk en de door u in te vullen kwaliteitseisen, maar ook wel bezien vanuit het juridisch perspectief.

Mr. Kees Blankman is docent aan de juridische faculteit van de VU in Amsterdam,

rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Den Bosch.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

Gevolgen van de nieuwe wetgeving voor bewindvoerders, de wijzigingen vanaf 1 januari 2014

 • Twee vormen van beschermingsbewind, het reguliere bewind en het schuldenbewind
 • Het indienen van het verzoek
 • De benoeming van de bewindvoerder
 • Procedurele aspecten, onder andere de kring van belanghebbenden
 • Omvang van het bewind, wijziging ervan en inschrijving in het Curatele- en Bewindregister
 • Verkwisting van Curatele naar Bewind: welke gevolgen?
 • Taken, verplichtingen en bevoegdheden van de bewindvoerder
 • Afstemming met curatele, mentorschap en levenstestament

De kwaliteitseisen die gelden vanaf 1 april 2014, met betrekking tot

 • Integriteit van de bewindvoerder, opleiding en begeleiding
 • Contact met de cliënt
 • Bedrijfsvoering en kantooradministratie
 • Welke eisen gelden nu, welke over twee jaar en hoe wordt getoetst?
 • De onbevoegdheid en wilsonbekwaamheid van de rechthebbende (mede in het licht van het VN Verdrag Rechten van mensen met een handicap)

Jurisprudentie

 • Relevante jurisprudentie

Casuïstiek

Behandeling van door u zelf aangeleverde en/of door de heer Blankman voorgelegde casuïstiek.

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE- punten
Waardering Branchevereniging PBI: 6 PE- punten
Waardering VeWeVe: 6 PE- punten
Erkend door NBPB

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 325,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag 2019