Gert-Jan Mulder

De heer Mulder is meester in de rechten (Nederlands Recht, richting Recht en Bedrijfswetenschappen). In 1999 is hij zijn loopbaan begonnen bij een advocatenkantoor, maar na een paar jaren heeft hij de overstap gemaakt naar het sociale domein. Zo werkte hij bij verschillende gemeenten en kredietbanken als leidinggevende en adviseur. In 2008 heeft hij de overstap gemaakt naar beschermingsbewindvoering, en startte hij zijn eerste bedrijf. Op dit moment is hij directeur van Hemenborg, een kantoor voor Bewindvoering, mentorschap en curatele.  Naast het runnen van een bewindvoerderskantoor, is de heer Mulder inmiddels al ruim 10 jaar actief als trainer op het gebied van schuldhulpverlening en bewindvoering. In zijn trainingen wil hij onder het motto ‘Kennis toegepast’ zijn kennis, ervaring en enthousiasme voor het vak graag delen met cursisten. Niet alleen met aandacht voor de wet- en regelgeving maar vooral ook via het zoeken naar toepassingsmogelijkheden in, en voor, de dagelijkse praktijk.

Scholingsaanbod van Gert-Jan Mulder

Met enige regelmaat word je als bewindvoerder of schuldhulpverlener voor situaties gesteld, waarbij je handelen niet vanzelfsprekend is. In het bijzonder als het gaat om het recht op privacy van je cliënt en het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens word je voor dilemma’s gesteld. Wat mag er, en wat mag er niet, op basis van privacy wetgeving en hoe ga je bijvoorbeeld om met informatie over je client die vooral ‘handig’ is om te bewaren.

Lees verder

Cliënten die niet in staat zijn om hun eigen geldzaken of zorg en begeleiding te regelen, kunnen een wettelijke vertegenwoordiger inschakelen. Wat kunt u van een wettelijke vertegenwoordiger verwachten?

lees verder

Levensveranderende omstandigheden zoals werkloosheid, trouwen, scheiden of ziekte kunnen een negatieve invloed hebben op iemands financiën. Hoe kunt u iemand in die situatie financiële handvatten geven?

lees verder

Ook in Nederland is er sprake van een toenemende criminaliteit, veelal drugsgerelateerd. Drugshandel op scholen, waarbij ook scholieren worden benaderd om te verkopen, drugshandel op sportverenigingen, witwaspraktijken via diezelfde sportverenigingen.
Het kán niet anders dat deze toenemende criminaliteit ook onze praktijk, met juist zeer kwetsbare cliënten die hier zeker voor open kunnen staan, binnendringt.

lees verder

Beschikbare scholingsdagen voor Gert-Jan Mulder

Schuldhulp Academie