Scholingsdag Criminologie

Ook in Nederland is er sprake van een toenemende criminaliteit, veelal drugsgerelateerd. Drugshandel op scholen, waarbij ook scholieren worden benaderd om te verkopen, drugshandel op sportverenigingen, witwaspraktijken via diezelfde sportverenigingen. Het kán niet anders dat deze toenemende criminaliteit ook onze praktijk, met juist zeer kwetsbare cliënten die hier zeker voor open kunnen staan, binnendringt.

En als uw cliënt het criminele circuit in is “gezogen” en wordt betrapt, dan heeft u als hulpverlener er een probleem bij. Wachten totdat allerhande strafrechtelijke maatregelen van kracht worden, is geen optie. Weten welke gevolgen er kunnen of zullen zijn, daarop anticiperen en deze gevolgen beperken, is dat wél.

 

Inhoud

Deze dag zal dan ook in het teken staan van “criminele” cliënten of cliënten die door hun criminele omgeving worden gebruikt/misbruikt voor allerhande activiteiten. Wat te doen met cliënten die er hennepplantages op na houden. Cliënten die worden ingezet als geldezels, katvangers etc..

Maar ook wordt er op deze dag heel nadrukkelijk aandacht besteed aan het kunnen inleven in de vlucht naar, en in, criminaliteit. Want is zo’n vlucht een begrijpelijk overlevingspatroon? Zou u dat ook doen als u cliënt zou zijn, levend in armoede en/of schulden? Inleven, verdiepen, open staan voor vreemde denk- en handelswijzen. Alleen dan kunt u in deze situaties uw hulp bieden, en blijven bieden. Hoe moeilijk ook.

Doelgroep

 • (Beschermings) Bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

 Doelstelling

Na het volgen van deze dag heeft u meer inzicht gekregen in:

 • welke gevolgen er kunnen ontstaan voor uw cliënt als deze in aanraking komt met justitie wegens het plegen van criminele handelingen
 • welke gevolgen kunnen er zijn voor u, in uw functie van schuldhulpverlener, als binnen- en/of buitenrechtelijk vertegenwoordiger
 • wanneer uw cliënt kan worden aangemerkt als “verdachte” en welke rechten uw cliënt dan heeft, en wat dit kan betekenen voor uw werkzaamheden in dat stadium
 • op welke wijzen een cliënt betrokken kan raken bij -welke- criminele activiteiten
 • hoe en waarom komt dit én wat kunt en mag u ervan vinden, maar zeker niet moet of wil vinden….

 Werkwijze

Tijdens deze scholingsdag wordt er afhankelijk van het onderwerp interactiviteit verwacht van de deelnemers.

Docenten

 1. Gert-Jan Mulder, directeur Hemenborg Financiële Zorgverlening en trainer
 2. Maartje Schaap, strafrechtadvocaat en partner bij Schaap strafrechtadvocaten

Programma


Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma.

Dagdeel 1 (Maartje Schaap)

Wat zijn de basisprincipes uit het strafrecht?
Wanneer ben je verdachte en wat zijn je rechten als verdachte?

En wat als je verdachte bent, maar ook slachtoffer? Bijvoorbeeld doordat je door doorgewinterde criminelen ingezet wordt om strafbare feiten te plegen, zoals een woning of kamer ter beschikking stellen voor een hennepkwekerij of kentekens of telefoonabonnementen op naam te zetten? De cliënt is dan altijd zowel civiel als strafrechtelijk aansprakelijk.

 

Dagdeel 2 (Gert-Jan Mulder)

Over cliënten die betrokken zijn bij wietplantages en andere druggerelateerde handel. Wat zijn de gevolgen voor een cliënt als deze betrokkenheid aan het licht komt, en de cliënt in aanraking komt met politie en justitie? Er volgen mogelijk allerhande maatregelen in de strafrechtelijke context. Maar heeft het ook consequenties voor bijvoorbeeld de huurovereenkomst en andere contracten? En wat voor consequenties heeft het voor u als wettelijk vertegenwoordiger?

In dit deel legt Gert-Jan Mulder uit hoe het zit als je cliënt te maken heeft met bijvoorbeeld een wietplantage en wat dat betekent voor jou als professional.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt dit toegelicht.

Tevens wordt er uitgelegd hoe deze mensen geholpen kunnen worden.

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

16.30 uur Afsluiting

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: 6 PE-punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE-punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 405,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie