Introductie in beschermingsmaatregelen

Cliënten die niet in staat zijn om hun eigen geldzaken of zorg en begeleiding te regelen, kunnen een wettelijke vertegenwoordiger inschakelen. Wat kunt u van een wettelijke vertegenwoordiger verwachten?

Als een cliënt niet in staat is om zijn eigen geldzaken of zorgtaken te regelen, kan het inschakelen van een wettelijk vertegenwoordiger een verstandige keuze zijn. Wat houdt dat in en wat mag u van een wettelijke vertegenwoordiger verwachten?

Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de wettelijke vertegenwoordiger heeft en hoe het zit met aansprakelijkheid? Ook wordt daarbij naar de cliënt gekeken: in hoeverre heeft de cliënt nog iets te zeggen over zijn geldzaken en de uitvoering van de zorgtaken?

Tenslotte bespreken we de positie van familieleden en hulp-/zorgverleners ten opzichte van de wettelijke vertegenwoordiger.

Programma
Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.15 uur start van het programma.
Aan de orde komen:

Wettelijke vertegenwoordiging: een introductie

 • Welke vormen van wettelijke vertegenwoordiging zijn er?
 • Is de cliënt in staat om de eigen wil te bepalen?
 • Consequenties voor het dagelijkse leven van de cliënt: handelingsbevoegd en handelingsbekwaam.
 • De positie van familie en begeleiding

Curatele

 • Wat houdt het in?
 • Wat mag er van een curator verwacht worden?
 • Hoe legt de curator verantwoording af?

Beschermingsbewindvoering

 • Wat houdt het in?
 • Wat mag er van een bewindvoerder verwacht worden?
 • Schulden tijdens bewindvoering
 • Hoe legt de bewindvoerder verantwoording af?

Mentorschap

 • Wat houdt het in?
 • Wat mag er van een mentor verwacht worden?
 • Hoe legt de mentor verantwoording af?
 • Gedwongen zorg en mentorschap

Aansprakelijkheid en wettelijke vertegenwoordiging

Einde van de scholing is om 12.30 uur.

Docent:
Gert-Jan Mulder

Kosten
De kosten voor deze module bedragen € 275,- (exclusief BTW).

Beschikbare scholingsdag

Schuldhulp Academie