Leergang Mentorschap

Scholing Leergang Mentorschap

Als mentor ben je regievoerder voor je client ten aanzien van verpleging, verzorging behandeling en begeleiding. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Waar begint en waar eindigt je taak en hoe betrek je je client optimaal bij de uitvoering van je taak. Zomaar een aantal vragen waar een mentor mee te maken krijgt.

Sinds een aantal jaren zijn de spelregels en voorwaarden voor mentorschap volop in ontwikkeling. Zo is er een duidelijke verschuiving van familiementoren naar professionele mentoren  waarneembaar. Ook heeft het landelijk kwaliteitsbureau CBM (Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap) duidelijk aangegeven aan welke (voor)opleidingseisen een mentor moet voldoen. En dan? Hoe vul je je taak als mentor vervolgens in? Om een gedegen antwoord op deze vraag te geven heeft KennisToegepast een leergang voor mentorschap ontwikkeld.

De leergang bestaat uit 10 modules, waarbij de trainingen in Apeldoorn plaatsvinden.

Programma

Module 1 & 2 Introductie Mentorschap (juridisch, maatschappelijk en zorginhoudelijk kader)

Module 3 Dwang in de zorg | Wet zorg en dwang & Wet verplichte GGZ

Module 4 Ziektebeelden en beperking  & Dementie en niet aangeboren hersenletsel

Module 5 Mentorschap in de praktijk, deel 1 (Wat moet ik als mentor doen om mijn taak goed uit te voeren?)

Module 6 Mentorschap in de praktijk, deel 2 (Werken in de keten, Hoe verhoudt mijn taak zich t.o.v. zorg en begeleiding?)

Module 7 Doelgroepen binnen het mentorschap: jongeren tussen 18 en 23 jaar die jeugdzorg hebben gehad in verband met een psychisch of psychosociaal probleem, psychische stoornis, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking.

Module 8 Doelgroepen binnen het mentorschap: ouderen. (Hoe is de zorg geregeld voor ouderen en welke aandachtspunten zijn er voor de mentor bij de taakuitoefening?)

Module 9 Dilemma’s in de praktijk (ethiek)

Module 10 Klantcontact en communicatie (contact met cliënt, begeleiders, familie, agressie)

 

Eerstvolgende cursusdata:

7 september 2023

14 september  2023

21 september 2023

28 september 2023

5 oktober 2023

 

Cursustijden: 9.30 uur tot 16.30 uur

Cursuslocatie: Apeldoorn

Studieduur: 35 studie uren

Trainer: Kerndocenten Markus de Vries en Gert-Jan Mulder samen met specialisten uit de zorg en beroepspraktijk

Kosten: € 1775,00 exclusief BTW.

Dit is inclusief uitgebreide cursusmap en andere lesmaterialen. Natuurlijk krijg je tijdens de dagen op locatie een prima lunch geserveerd!

We hebben dit programma met zorg samengesteld om een (startende) mentor een goede basis te geven in het vak. Wil je graag een toelichting op de verschillende thema’s in het programma? Neem dan contact met ons op.

Ben je geïnteresseerd in het volgen van een of meerdere dagen (of dagdelen) uit het programma? Vraag dan naar de mogelijkheden! We helpen je graag op weg.

De scholingsdagen zijn van 9:30-16:30 uur.

Deze leergang heeft een waardering van 8,4

De kosten voor deze scholingsdagen bedragen € 1775,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdagen. Na afloop van de laatste scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie