Scholingsdag “Makkelijker omgaan met moeilijker cliënten"

Deze scholingsdag is een verfijning van onze eerdere scholingsdag “Communicatie/Omgaan met weerstand en agressie”, en bevat ook nieuwe elementen.

Door een andere opzet en indeling van de dag hebben wij nog meer ruimte voor (uw)individuele ontwikkeling gecreëerd.

Als hulpverlener heeft u wellicht te maken met cliënten die u in uw hoofd meeneemt naar huis.  Die na blijven sudderen. Waarom zijn juist deze cliënten zo moeilijk? Kan het zijn dat uw manier van communiceren hier invloed op heeft?  Waarom schieten ze soms zo in de weerstand of worden ze zelfs agressief?

Agressie in de vorm van schelden, vloeken, schreeuwen, of provoceren, intimideren,imponeren, of -misschien nog wel vaker voorkomend- manipuleren.

Zet uw cliënt zijn/haar agressie doelbewust in of kan hij/zij er ‘niet zoveel’ aan doen? In hoeverre hebt u zelf invloed op het ontstaan van en het temperen van agressief gedrag? Hoe kunt u weerstand en agressief gedrag zoveel mogelijk voorkomen?

Kom voor antwoord hierop naar de scholings- en trainingsdag: Communicatie/Makkelijker omgaan met moeilijker cliënten.

In deze training staan altijd de deelnemers en hun leervragen centraal en wordt er op een actieve manier gewerkt: dus niet stilzitten en luisteren maar vooral ook doen. Hierbij wordt er nauwlettend toegezien op het creëren en instandhouden van een veilige en gelijkwaardige leeromgeving.

 

Doelgroep

In principe is de cursus geschikt voor iedereen die direct contact met cliënten heeft. Te denken valt dan aan:

 • (Beschermings) Bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • (WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners (bij gemeentes en kredietbanken)
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Mentoren/curators
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling
Als u deze scholingsdag gevolgd heeft, kunt u onderscheid maken in diverse vormen van agressie en weerstand en kunt u daar op een professionele wijze op reageren.

Werkwijze
Tijdens de scholingsdag wordt wisselend gewerkt met theorie en actief bezig zijn. Aan de hand van behandelde theorie wordt er praktisch geoefend. Naast algemene oefeningen kunnen deelnemers ook persoonlijke leervragen inbrengen. De cursus is serieus en diepgravend maar altijd met een lichte toon en veel ruimte voor relativering.

Docent
Docent tijdens deze dag is de heer Wigbert Schulte.

De heer Schulte heeft ruim 20 jaar ervaring als trainer en docent op het gebied van communicatie, zowel in de profit als de non-profitsector. Naast freelance trainer is de heer Schulte ook verbonden als docent aan het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool in Groningen.

wigbert

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen afwisselend theorie en praktijkoefeningen.

Het theoretisch gedeelte bestaat uit:

 • Verbale, non-verbale en fysieke agressie
 • (psychopathologische) ziektebeelden die kunnen leiden tot agressief gedrag
 • Frustratie-, instrumentele- en pathologische agressie
 • De verschillende niveaus van communiceren
 • Primaire reacties en situatiecontrole
 • Het voeren van slechtnieuwsgesprekken
 • Agressief gedrag via de telefoon

Het praktische gedeelte omvat (intensief) met situaties op gebied van:

 • Zelfcontrole
 • Grenzen aangeven en bewaken
 • Herkennen van en omgaan met verschillende soorten agressief gedrag
 • Het voeren van slechtnieuwsgesprekken
 • Het omgaan met telefonische agressie

Praktijkoefeningen lijken soms eng, maar het valt achteraf meestal mee. Natuurlijk houden wij hier rekening mee, de scholingsdag wordt gegeven met beperkte groepsgrootte en in een veilige omgeving

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: (persoonlijke) vaardigheden 6 PE-punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE-punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 355,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie