Scholingsdag “Privacy en ethiek naar AVG en cliënt” door Gert-Jan Mulder

Met enige regelmaat word je als bewindvoerder of schuldhulpverlener voor situaties gesteld, waarbij je handelen niet vanzelfsprekend is. In het bijzonder als het gaat om het recht op privacy van je cliënt en het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens word je voor dilemma’s gesteld. Wat mag er, en wat mag er niet, op basis van privacy wetgeving en hoe ga je bijvoorbeeld om met informatie over je cliënt die vooral ‘handig’ is om te bewaren.

Om de financieel zorgverlener handvatten te geven voor deze situaties, hebben we de module ‘Privacy en Ethiek naar AVG en Cliënt’ ontwikkeld.

De training is toegespitst op de praktijk en gericht op het omgaan met privacy aspecten onder respectering van ethische waarden.

Doelgroep
Deze scholingsdag is bestemd voor

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Mentoren/curators
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Met deze training proberen we bewustwording, begrip en de toepassing van ethische uitgangspunten rondom privacy, door financieel zorgverleners te versterken.

Docent

Docent tijdens deze dag is de heer mr. G.J. Mulder (Gert-Jan). De heer Mulder is jarenlang werkzaam geweest in de advocatuur, het sociale domein(gemeenten en kredietbanken) en is sinds 2008 werkzaam in de beschermingsbewindvoering. Op dit moment is hij directeur van Hemenborg, een kantoor voor Bewindvoering, mentorschap en curatele.

De heer Mulder is inmiddels ruim 10 jaar actief als trainer op het gebied van schuldhulpverlening en bewindvoering. In zijn trainingen wil hij zijn kennis, ervaring en enthousiasme voor het vak graag delen met cursisten.

Voor deze online training wordt gewerkt met Zoom.

De online scholing start om 09.00 uur.

Aan de orde komen:

 • Introductie
 • Wat is privacy en wat zeggen wet- en regelgeving (waaronder AVG) daarover?
 • Privacy (AVG) en ethiek voor financieel zorgverleners: hoe verhoudt zich dat?
 • Herkennen en hanteren van privacy dilemma’s in de beroepspraktijk
 • Het toepassen en verankeren van privacy aspecten in het handelen van de organisatie en in het eigen handelen
 • De weerbarstige praktijk! Consequent handelen en communiceren in lastige situaties.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd : 8,6

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE-punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE-punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 355,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie