Mr. Gerben H. de Boer

De heer de Boer is meester in de rechten en afgestudeerd in Nederlands Recht, hoofdrichting Publiekrecht.

Na een periode werkzaam te zijn geweest binnen een eigen juridisch adviesbureau is de heer de Boer  “de “publieke zaak” gaan dienen. Eerst binnen de Informatie Beheer Groep, maar sinds 1997 is de heer de Boer onafgebroken werkzaam binnen diverse gemeenten, als jurist, staf- of beleidsmedewerker, en als leidinggevende.

Duidelijk mag zijn dat de heer de Boer de gemeentelijk visie, als geen ander, kan verwoorden.

Als (plaatsvervangend) voorzitter en lid van diverse bezwarencommissies sociale zaken bij evenveel diverse gemeenten komt de heer de Boer dan ook regelmatig in aanraking met deze kant van ons werk.

De heer de Boer is eigenaar van Gerben de Boer Training en Advies en is sinds 2019 werkzaam als Jurist Sociaal Domein bij de Gemeente Groningen.

Sinds 2012 geeft de heer de Boer trainingen in het kader van de Wmo 2015, vertaald naar basis- en seniorniveau, actualiteiten, bezwaar en beroep, handhaving en privacy.

De zeer ruime praktijkervaring, vergezeld en onderbouwd met veel voorbeelden en casuïstiek, maakt dat de opleiding en trainingen die de heer de Boer voor ons verzorgt, heel herkenbaar zijn en direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk!

Scholingsaanbod van Gerben de Boer

De nieuwe Wmo is er al weer 3 jaar. Gemeenten zijn bezig geweest om de nieuwe wet vorm te geven en de nieuwe doelgroep te leren kennen. Een doelgroep die zelf vaak weinig overzicht heeft over zaken als financiën en zorg. Waar ligt de plicht van gemeenten om burgers te compenseren?

Lees verder

Beschikbare scholingsdagen voor Gerben de Boer

Schuldhulp Academie