Scholingsdag Ziektebeelden en verslavingen

Als bewindvoerder of schuldhulpverlener hebt u waarschijnlijk regelmatig te maken met cliënten met verslavings- en/of psychiatrische problematiek. Soms is het moeilijk om met deze cliënten om te gaan. Wat zijn de do’s en don’ts in het contact met deze cliënten?

Tijdens de trainingsdag wordt een introductie gegeven over de verschillende psychiatrische stoornissen die er zijn. Hoe kun je ze (h)erkennen? Waar moet je op letten en op welke wijze kun je het beste het gesprek hierover aangaan met de cliënt, mede in relatie tot de financiële positie van een cliënt? Kunt u afspraken met de cliënt maken en hoe moet dat dan? Wat kunt u doen als een situatie dreigt te escaleren? Welke samenwerking zoekt u met andere (zorg)instanties? Hoe kun je het beste contact maken – en onderhouden – in een veelal langere relatie tussen de bewindvoerder en de “bewerkelijke en ook wel uitdagende cliënt” die mogelijk op oneigenlijke gronden vaak als “lastig” gekwalificeerd wordt?

Kom voor antwoord op deze vragen en nog veel meer naar deze scholingsdag over omgaan met cliënten met verslavings- en/of psychiatrische problematiek.

Doelgroep
Deze scholingsdag is met name bestemd voor

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Mentoren/curators
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

 • Na de trainingsdag heeft de cursist enig beeld over het voorkomen van psychiatrische aandoeningen en het (h)erkennen hiervan
 • Kan de cursist een relatie leggen tussen stoornis en de sociaalmaatschappelijke gevolgen hiervan (waaronder financiële gevolgen)
 • Is de cursist beter in staat tot een effectieve duurzame samenwerkingsrelatie tussen hem/haar en de cliënt.

Werkwijze

Naast een theoretisch kader (inhoud van psychische stoornissen en modellen van gespreksvoering) wordt er plenair geoefend middels simulatieoefeningen waarin de dagelijkse praktijk van cursisten wordt ingebracht en waarbij gezamenlijk op zoek wordt gegaan naar alternatieve gespreksvoeringstijlen die mogelijk meer effectief kunnen zijn hierin.

Er is veel ruimte voor interactie en aan de cursisten wordt gevraagd een actieve inbreng te hebben en hun eigen ‘uitdagende casuïstiek” in te brengen.

De heer Marijnissen is een zeer betrokken arts die op een bevlogen wijze zijn grote kennis over zijn vakgebied overdraagt. De dag wordt dan ook veelal als uiterst inspirerend,  vernieuwend en leerzaam ontvangen en beoordeeld.

Docent

Docent tijdens deze dag is de heer dr. M. Marijnissen, MD, MBA. De heer Marijnissen is BIG-geregistreerd verslavingsarts KNMG, en als zodanig werkzaam voor verschillende zorgaanbieders. Hij houdt zich hierbij bezig met de integrale behandeling van verslaafde patiënten die ook andere psychiatrische en/of lichamelijke ziekten hebben

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

 • Psychiatrie, waaronder verslavingen, signalen herkennen op hoofdlijnen
 • Classificatie (DSM IV versus DSM-5)
 • Hoe vaak komt wat voor?
 • Fasen van gebruik en risico op verslaving
 • Verslavingsgedrag
 • Mensbeeld <-> zelfbeeld
 • Do’s en Don’ts in de omgang: Hoe houd je de energie?
 • De-escalatie tools
 • Afstemming en samenwerking met andere (zorg)instanties
 • Expected vers perceived value
 • Efficiency en effectiviteit in een (langdurig) traject

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: (persoonlijke) vaardigheden 6 PE- punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE- punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 355,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie