Scholingsdag “PGB: WMO/WLZ/ZVW"

Met de doelgroep van cliënten die zorgbehoevend zijn, is het vaak een speurtocht waar ze terecht kunnen en uit welk “potje” dit vervolgens betaald moet worden. En wie is er dan vervolgens verantwoordelijk voor de zorg en de financiën. Termen als PGB, WMO, WLZ, ZVW komen dan veelvuldig voorbij.

Wat is uw rol als (financieel) hulpverlener hierin. Waar begint uw verantwoordelijkheid en waar houdt het op. De doelgroep heeft zelf vaak weinig overzicht over zaken als financiën en zorg. Waardoor u geconfronteerd wordt met de volgende vragen:

Waar ligt de plicht van gemeenten om burgers te ondersteunen vanuit de WMO? Hoe ondersteunt de gemeente uw cliënt? Kunnen WMO en schuldhulpverlening elkaar ondersteunen? Kan uw cliënt nog een Persoonsgebonden Budget ontvangen? Wat is mijn rol en verantwoordelijkheid bij het PGB? Hoe zit het met de kosten van het PGB-beheer?

Hoe moeten gemeenten rekening houden met financiën en draagkracht? Welke grenzen liggen er tussen de WMO en de andere wetten in het sociaal domein en de langdurige zorg? Wat betekent de bijdrage in de kosten voor de financiële positie van de klant?

Dwarrelt het u al van de vragen?

Natuurlijk komen ook de ontwikkelingen rond Beschermd Wonen aan bod. De wens om deze doelgroep meer ambulant te ondersteunen, de bezuinigingen die daar mee gepaard gaan en de gevolgen voor de doelgroep worden besproken.

Doelgroep
Deze scholingsdag is bestemd voor

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Mentoren/curators
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Na de training kent u de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de grenzen met andere wetten, maar ook de mogelijkheden rond Persoonsgebonden budget en zorg in de vorm van maatwerk. U bent op de hoogte van alle financiële consequenties die een beroep op de Wmo  voor de burger met zich mee brengen.

Werkwijze

Aan de hand van wet-en regelgeving en de meest actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning uitgelegd en toegepast in casuïstiek

Docent

De training wordt verzorgd door mr. Gerben de Boer, zelfstandig trainer. Daarnaast heeft de heer de Boer meer dan 20 jaar ervaring in het gemeentelijk sociaal domein. Als leidinggevende, jurist, beleidsmedewerker en als (plaatsvervangend) voorzitter of lid in vier bezwaarschriftencommissies sociale zaken, waaronder in de gemeente Groningen.

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen afwisselend theorie en praktijkoefeningen.

De Wmo 2015

 • Uitleg over de hoofdlijnen van de Wet Maatschappelijke ondersteuning
 • Zelfredzaamheid en participatie
 • De melding en aanvraagprocedure in de Wmo 2015
 • De nieuwste ontwikkelingen rond de bezuinigingen op Beschermd Wonen en de gevolgen voor de doelgroep

Verstrekkingsvormen 

 • Algemene- en maatwerkvoorzieningen
 • Het persoonsgebonden budget In Wmo 2015, Zvw en Wlz
 • Verhouding tot andere wetten in het gemeentelijke sociaal domein: de Participatiewet en de Jeugdwet

De bijdrage in de kosten

 • Het abonnementstarief als eigen bijdrage in de Wmo

Medewerkingsplicht en informatieplicht

Herzien, intrekken en terugvorderen

Relevante Jurisprudentie en casuïstiek

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE-punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE-punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 355,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie