Scholingsdag “Schuldenbewind versus Schuldhulpverlening” door Jan Tingen

U bent als hulpverlener betrokken bij een cliënt met schulden. Maar wie is er nu verantwoordelijk voor dat de schuldenregeling goed verloopt? De Bewindvoerder? De WSNP bewindvoerder? Of de gemeente?

Het moet toch niet zo zijn dat een cliënt met schulden blijft rondlopen. Of kan het soms niet anders?

Tijdens deze dag wordt er gekeken hoe de samenwerking tussen de gemeentes, de kredietbanken en de (WSNP) bewindvoerders zo optimaal mogelijk kan worden gemaakt, zodat de cliënt straks weer schuldenvrij verder kan.

Op de dag komt onder andere aan de orde de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het Gemeentelijk beleid hierin en verschillen in uitvoering van de wet, NEN-certificering en de NvvK audit, uitleg van het minnelijk traject aan de hand van de gedragscode en modules van de NvvK, de mogelijkheden die de WSNP kan bieden om het minnelijk traject te ondersteunen en/of zelf een oplossing te bieden en uitleg over de WSNP zelf met oa dwangakkoord, moratorium, voorlopige voorziening, toelatingseisen en kansen en natuurlijk de relatie tussen bewindvoerder en schuldregelaar c.q. WSNP-bewindvoerder.

Deze studiedag laat zich kenmerken door het sterke interactieve karakter en levendige discussies uit de praktijk waarbij de deelnemers veel van elkaars ervaringen leren. In de gesprekken, vaak voorzien van een gezonde dosis humor en relativering, staan de vragen en verwachtingen van de deelnemers centraal en is het programma vooral ondersteunend. De waardering van deze dag is dan ook altijd erg hoog.

Doelgroep
Deze scholingsdag is bestemd voor

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Aan het eind van deze dag heeft u een een helder overzicht en inzicht in taakverdelingen en verantwoordelijkheden voor het regelen van de schulden in de gemeentelijke schuldhulpverlening of de WSNP. U weet wat van u wordt verwacht, wat u moet aanleveren, om zo u tot een optimale samenwerking te kunnen komen.

Werkwijze

Naast de theoretische benadering van het onderwerp, wordt er ook heel veel aandacht besteed aan voorbeelden uit de praktijk.

Aan de hand van 3 praktijkcasussen wordt de materie verder uitgediept, steeds vanuit drie invalshoeken: de klant, de schuldeisers en de dienstverlener

Docent

Docent tijdens deze dag is de heer J. Tingen, directeur van de Gemeentelijke Kredietbank Assen

Vanaf 8.30 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.00 start van het programma. Aan de orde komen:

Blok 1, kennismaking met en verdieping in het werkveld met oa:

 • Doelstellingen van schuldhulpverlening in brede en enge zin
 • opdrachtgevers en ketenpartners, belangrijkste stakeholders: kenmerken van klanten, schuldeisers,
 • De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Gemeentelijk beleid en verschillen in uitvoering van de wet
 • NEN-certificering en de NvvK audit
 • Schema van schuldhulpverlening en de positionering van bewindvoerders hierin

Blok 2, de schuldhulpverlening met oa:

 • Uitleg van het minnelijk traject aan de hand van de gedragscode en modules van de NvvK
 • Het 120-dagenmodel, convenanten, vtlb, (on)mogelijkheden van schuldeisers, specifieke schuldeisers zoals woningcorporaties, belastingdienst, CJIB en fraudeschulden
 • De wettelijke schuldregeling (WSNP), toelichting vanuit de mogelijkheden die de WSNP kan bieden om het minnelijk traject te ondersteunen en/of zelf een oplossing te bieden.
 • Uitleg over de WSNP zelf met oa dwangakkoord, moratorium, voorlopige voorziening, toelatingseisen en kansen
 • Positie van inkomensbeheer (bewindvoering c.q.budgetbeheer) in relatie tot schuldhulpverlening
 • Relatie tussen bewindvoerder en schuldregelaar c.q. WSNP-bewindvoerder

Blok 3, de praktijk

Aan de hand van 3 praktijkcasussen wordt de materie verder uitgediept, steeds vanuit drie invalshoeken: de klant, de schuldeisers en de dienstverlener.

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water. Tussen de middag wordt er een lunch verzorgd en aansluitend is er nog een hapje eten.

De scholingsdag eindigt om 18.00 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 8 PE- punten
Waardering Branchevereniging Horus: 8 PE- punten
Waardering NBPB: 8 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 445,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie