Scholingsdag “Praktisch privaatrecht voor bewindvoerders en schuldhulpverleners”

Wat kun je doen als de overeenkomst gebrekkig tot stand is gekomen? Kun je er nog vanaf? Wanneer kun je abonnementen opzeggen? En zijn de algemene voorwaarden wel geldig waar een beroep op wordt gedaan? En hoe zit het met gehuwden? Kan de echtgenoot zomaar elke overeenkomst sluiten? En voor welke schulden ben je als echtgenoot aansprakelijk? En wanneer ben je als ouder aansprakelijk voor de schulden van je kinderen?

In het werk van bewindvoerders en als schuldhulpverleners staan schulden centraal. Hoe zorg je er voor dat er voldoende overblijft om van te leven? Hoe zorg je er voor dat de schulden geregeld worden?

Kom voor antwoorden op deze vragen en nog veel meer naar de scholingsdag: praktisch privaatrecht voor bewindvoerders en schuldhulpverleners

Tijdens deze scholingsdag gaan we terug naar de basis: het ontstaan van schulden door het sluiten van een overeenkomst en als gevolg van aansprakelijkheid.

Doelgroep
Voor wie is deze cursus bestemd?

 • (Beschermings) Bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Als u de scholingsdag gevolgd heeft bent u in staat:

 • na te gaan of een rechtshandeling gebrekkig tot stand is gekomen
 • algemene voorwaarden te beoordelen op veel voorkomende gebreken
 • de extra bescherming die geldt voor consumentenkoop toe te passen
 • aan te geven wat de juridische gevolgen zijn van schulden in het huwelijk en bij kinderen
 • de regels die gelden voor rente en incassokosten toe te passen

Werkwijze

Tijdens deze scholingsdag wordt de theorie afgewisseld met het maken van opgaven. Er is ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek, zodat de cursus goed aansluit op de vragen en knelpunten uit de praktijk.

Vanaf 9:00 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 uur start van het programma. Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd. De scholingsdag eindigt om 16.30 uur.

Docent

Docent tijdens deze dag is de heer mr. A.J. Moerman (André), oprichter/eigenaar van de website www.schuldinfo.nl

Om 9.00 start van het programma. Aan de orde komen:

De overeenkomst

 • De wijze van totstandkoming van een overeenkomst.
 • Wat is de betekenis hierbij van algemene voorwaarden?
 • Voorwaarden die mogelijk vernietigbaar zijn (de zogenaamde zwarte en grijze lijst)

Ongeldigheid van rechtshandelingen/overeenkomsten

 • Rechtshandeling tot stand gekomen als gevolg van een geestelijke stoornis
 • Wilsgebreken: bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden en dwaling
 • Handelingsonbekwaamheid bij minderjarigen en onder curatele gestelden.
 • Gevolgen van onderbewindstelling.

Bijzondere regels voor bijzondere overeenkomsten

 • Consumentenkoopovereenkomst
 • Overeenkomst op afstand (totstandkoming telefonisch, online)
 • Colportage
 • Abonnementen en lidmaatschappen
 • Oneerlijke handelspraktijken

Gevolgen niet nakomen van de overeenkomst

 • Verzuim,
 • Rente, incassokosten
 • Dagvaarding en verzetprocedure
 • Proceskosten, nakosten
 • Deurwaarderskosten

De rol van registers

 • Bewind en curateleregister
 • Vish, BKR
 • Beslagregister

Huwelijk en schulden

 • Minderjarigheid en schulden

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE- punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE- punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 355,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie