Scholingsdag “Persoonlijke Effectiviteit"

Het werkveld vraagt veel van u als professional. Persoonlijke leervragen onderzoeken en vormgeven kan daarom zinvol zijn. Hoe kom ik over, en hoe wil ik over komen? Welke houding van mij en wijze van communiceren is het meest effectief in verschillende omstandigheden: bij onderhandelingen, bij weerstand, als er sturing van mij wordt verwacht of juist als ik wendbaar moet zijn.Tijdens de scholingsdag Persoonlijke Effectiviteit wordt stilgestaan bij die leervragen en richten we ons op verdere ontwikkeling van de kwaliteiten van u als de professional in de praktijk.

 

Doelgroep
De scholingsdag is interessant voor mensen die behoefte hebben aan het onderzoeken van persoonlijke leervragen in combinatie met het delen van ervaringen van collega’s. Dus voor:

 • (Beschermings) Bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Mentoren/curators
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Aan het eind van de scholingsdag is uw leervraag onderzocht en bent u in staat om uw professionaliteit verder kritisch en adequaat vorm te geven. Uw kennis over diverse communicatie-ondersteunende modellen en theorieën zal opgefrist en geüpdatet zijn.

Werkwijze

De scholingsdag is een mix tussen theorie en praktijk. Naast inhoudelijke uitleg zult u ook praktisch oefenen met de aangeboden stof. Hierbij wordt nauwlettend toegezien op het creëren en instandhouden van een veilige en gelijkwaardige leeromgeving. De dag is intensief maar er is altijd voldoende ruimte voor relativering en plezier.

Docent

Deze scholingsdag wordt verzorgd door Wigbert Schulte.

De heer Schulte heeft ruim 20 jaar ervaring als trainer en docent op het gebied van communicatie, zowel in de profit als de non-profitsector. Naast freelance trainer is de heer Schulte ook verbonden als docent aan het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool in Groningen.

In de trainingen staan altijd de deelnemers en hun leervragen centraal en wordt er op een actieve manier gewerkt: dus niet stilzitten en luisteren maar vooral ook doen.

 

wigbert

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma.

 • Communicatiestijlen: vragend of stellend? Ingehouden of expressief? Relatie of resultaat?Zelfredzaamheid en participatie
 • Conflicten vanuit verschillende belangen: hoe pak je het aan?
 • Hoe past Transactionele Analyse de professionele Schuldhulpverlener?
 • Roos van Leary: hoe zit het ook al weer?
 • Welke niveaus van communicatie zijn te onderscheiden en hoe gaat de professional hier mee om?
 • Hoe kan ik nog effectiever omgaan met weerstand, confronteren en feedback geven?
 • Wat levert Effectief Onderhandelen de professionele Schuldhulpverlener op?
 • Hoe kan de professional sturend optreden als de situatie hierom vraagt?
 • Hoe kan de professional wendbaar zijn als de situatie hierom vraagt?
 • Ruimte geven en volgen als resultaatgerichte gesprekstechniek.
 • Indirecte situatiecontrole: wat is het en wat levert het op?
 • Feiten en fictie: hoe ze te herkennen en hoe er mee om te gaan?
 • Culturele verschillen: wat betekent het in de praktijk?
 • Pathologisch gedrag, verslaving en ziektebeeld bij de cliënt: wat kan de professional doen?
 • Het stellen van doelen: hoe motiveer je de cliënt?
 • Tussen wet & werkelijkheid: hoe zorg ik dat kwaliteit en acceptatie effectief ingezet worden?

Deze training kent een actief karakter: leren door te doen.

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: (persoonlijke) vaardigheden 6 PE-punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE-punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 340,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie