Scholingsdag “Erfrecht / Notariële zaken" door Mirjam Bos

Uw cliënt kan te maken krijgen met een erfenis en wat moet u dan doen als bewindvoerder, curator of mentor? Welke rechten en plichten hebben u en uw cliënt? Wat als uw cliënt is onterfd? Wat is beneficiaire en wat is zuivere aanvaarding? Wanneer verwerpt u een erfenis? Wat doet een executeur? Welke rol speelt de kantonrechter bij de afwikkeling van een nalatenschap en bij het doen van schenkingen? Wanneer heeft u machtiging nodig?

Wat zijn de rechten van uw cliënt op grond van het nieuwe huwelijksvermogensrecht? Hoe zit het met de aansprakelijkheid als schulden ontstaan voor of tijdens een huwelijk? Heeft uw cliënt recht op alimentatie of moet er juist alimentatie betaald worden? Wanneer heeft het zin een levenstestament op te stellen?

Tijdens deze scholingsdag leert u wat u als bewindvoerder, curator of mentor zou moeten weten van het wettelijke en testamentaire erfrecht, het huwelijksvermogensrecht, de inhoud van huwelijkse voorwaarden en de gevolgen van een scheiding en de afwikkeling van nalatenschappen om uw cliënten goed te kunnen bijstaan en adviseren.

Er wordt geoefend….. tot en met inbrengen. Aan het eind van de dag komen de laatste ontwikkelingen van het huwelijksvermogensrecht, het schenk en erfrecht en de levenstestamenten aan bod.

Doelgroep

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • Eigenaren en medewerkers van schuldhulpbureaus
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Mentoren/curators
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling
Aan het eind van de dag weet u wat uw rechten en plichten als bewindvoerder of schuldhulpverlener zijn en heeft u een basiskennis van het erfrecht, waardoor u de belangen van uw cliënt optimaal kunt behartigen, en/of uw cliënt kunt bijstaan en adviseren als dat nodig is

Werkwijze
Aan de hand van een presentatie en diverse oefeningen wordt het erfrecht besproken en wordt geoefend met diverse casusposities.

Docent
Deze scholingsdag wordt verzorgd door notaris mr. Mirjam Naomi Bos, tevens voorzitter van de stichting Koskea, stichting voor financieel beheer. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring en heeft zich gespecialiseerd in het familie- en erfrecht. Zij is ingeschreven als registerexecuteur en aangesloten bij de EPN, vereniging voor estate planners in het notariaat.

Vanaf 09.00 uur ontvangst met koffie en thee, om 09.30 uur start van het programma. Aan de orde komen:

Het erfrecht volgens de wet

 • Gehuwden
 • samenwoners
 • alleenstaanden
 • casuïstiek

Het testamentair erfrecht

 • erfstelling, legaat, last
 • testamentair bewind en meerderjarigenbewind
 • executeur en meerderjarigenbewind
 • casuïstiek

Boedelafwikkeling

 • (beneficiair) aanvaarden en verwerpen en meerderjarigenbewind
 • verklaring van erfrecht/verklaring van executele
 • handleiding erfrechtprocedures kantonrechter

Varia

 • Schenken en meerderjarigenbewind
 • ontwikkelingen in de zorg en meerderjarigenbewind
 • volmacht, levenstestament en meerderjarigenbewind
 • huwelijksvermogensrecht
 • Casuïstie

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE-punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE-punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 355,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie