Scholingsdag “Juridische zaken" door mr. Rieks Thiescheffer

Vooral voor mensen in schuldsituaties, in de bijstand of met een minimum inkomen, zijn de te ontvangen toeslagen en de teruggaaf van belastingen een onmisbare bron van inkomsten. Zo onmisbaar als deze inkomsten zijn, zo onoverkomenlijk is vaak een te betalen naheffing voor teveel ontvangen toeslagen of belastingteruggaaf(van b.v. teveel betaalde heffingen).

Aanvragen van toeslagen volgens de mogelijkheden is logisch en noodzakelijk, maar dan wel op grond van de juiste informatie. Vaak lukt dit door het stellen van de juiste vragen.

Het doel van deze cursusdag is om u dusdanig te voorzien van kennis, inzichten, en technieken, zodat u in staat mag worden geacht om het maximale voor uw cliënten “binnen te slepen” of “binnen te houden”. Uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden

 

Doelgroep
Deze scholingsdag is uitermate geschikt voor:

 • (Beschermings) Bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Als u de scholingsdag gevolgd heeft weet u welke termijnen fataal zijn en op welke wijze u deze kunt veiligstellen. Ook weet u hoe u moet handelen na ontvangst van een dagvaarding of na een gelegd onrechtmatig beslag, en u weet welke spoedprocedures mogelijk zijn om het budget rond te krijgen.

Werkwijze

De les zal deels interactief plaatsvinden aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. De diverse opties zullen aan de cursisten worden voorgelegd.

Docent

Docent tijdens deze dag is de heer mr. H.L. Thiescheffer (Rieks). Vanuit zijn advocatenpraktijk heeft de heer Thiescheffer veel contact met beschermingsbewindvoerders. Deze contacten bestaan uit zowel juridische adviezen als het voeren van procedures voor bewindvoerders, waaronder het initiëren van nieuwe rechtspraak.

 

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

De basis van juridisch relevante zaken zoals:

 • Bezwaarschriften, wanneer hoe en welke vorm
 • (kort) geding, wanneer, hoe en welke vorm
 • Nihilstelling alimentatie
 • Et cetera

Gemeentelijke besluiten, bijvoorbeeld beëindiging van een uitkering

 • Vanaf de datum van het besluit neemt de bezwaartermijn een aanvang. Welke handelingen moeten worden verricht ?

Sanering en LBIO-vordering

 • Een LBIO-schuld blokkeert een succesvolle sanering, wat kunt u doen?

Beslaglegging roerende zaken, beheerrekening en bankrekening
Wat is toegestaan en wat kunt u doen indien het beslag onrechtmatig is?

Wat is gefinancierde rechtshulp

 • Wanneer kan de rechthebbende op basis van een toevoeging procederen?

De civiele dagvaarding

 • De civiele dagvaarding is een inleidend processtuk. Hoe moet met een dergelijk stuk worden omgegaan?

Casuïstiek.

U krijgt vóór de scholingsdag gelegenheid een juridisch probleem in te sturen. Deze casussen worden tijdens de scholingsdag uitgebreid behandeld.

Tijdens deze scholingsdag neemt u kennis van praktische juridische problemen waar bewindvoerders regelmatig mee te maken krijgen. Deze worden geïllustreerd met handzame voorbeelden zodat u na afloop van de scholingsdag het probleem kunt onderkennen en handelend kunt optreden.
Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE-punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE-punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 340,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie