Scholingsdag “Motivatie en weerstand”

Sinds enige tijd is het hebben van problematische schulden een wettelijke grond voor Beschermingsbewind. U krijgt voor deze groep cliënten zelfs een hogere vergoeding. De Rechtbank verwacht hier echter wel iets voor terug: u wordt geacht te werken aan de zelfredzaamheid van deze cliënten. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan; het vraagt inspanning van uw cliënten en misschien nog wel meer van u.

Toewerken naar (gehele of gedeeltelijke) financiële zelfredzaamheid vraagt van u een meer coachende rol, gericht op gedragsverandering. Tijdens deze scholingsdag wordt u onder andere bijgepraat over de methodiek Motiverende Gespreksvoering.

Deze dag gaat u helpen gedragsverandering te faciliteren, en geeft ook handvaten hoe u gesprekken soepeler, met minder weerstand, kunt laten verlopen.

Trainingsonderdelen die aan de orde komen zijn:

 • Motiverend aan de slag vanaf het eerste contact
 • Samenwerken met uw cliënt
 • De Bewindvoerder als coach
 • Wie van mijn cliënten is gebaat bij motiverende ondersteuning?
 • Wat als veranderen niet “zo lekker” gaat?

U krijgt geen naslagwerk, maar wel antwoorden op de vele vragen die zich nu eenmaal aandienen tijdens het samen werken aan gedragsverandering zodat het gedrag al vanaf het allereerste contact dusdanig verandert dat zelfredzaamheid in beeld kan komen en misschien zelfs uiteindelijke uitstroom….

Doelgroep
Deze scholing is zeer zeker van belang voor:

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Mentoren/curators
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Aan het eind van de dag beschikt u over voldoende theorie, tips en inzichten om het gedrag van cliënten te kunnen ondersteunen bij de gedragsverandering en verder te kunnen coachen naar een positie van zelfredzaamheid.

Werkwijze

Aan de hand van theorie en praktijkgerichte oefeningen leert u wanneer u, op welke wijze en met welke theoretische kennis, uw cliënt kunt ondersteunen bij de verandering van zijn of haar gedrag, en leert u een meer coachende rol aan te nemen.

Docent

Op deze scholingsdag staat docente Anna Schotanus graag voor u klaar.

Door haar enorme kennis en ervaring op het gebied van Financiële Hulpverlening kent zij niet alleen onze cliënten, maar spreekt zij ook onze taal. Anna is een gepassioneerde vakvrouw die haar kennis op een enthousiaste, betrokken manier én met een voorkeur voor verfrissende werkvormen, overbrengt.

Vanaf 9.00 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

 • Hoe kan ik mijn gesprekken positief beïnvloeden richting gedragsverandering?
 • waarom zijn mensen ambivalent?
 • Hoe herken ik weerstand en ambivalentie?
 • Hoe kan ik motiverend sturen richting een passende oplossing?
 • Hoe doorbreek ik “ik kom geen stap verder” ?
 • Op welke wijze maak ik samen met mijn cliënt de balans op?

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water.

De scholing eindigt om 17.00 uur

Deze scholingsdagdeel is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE- punten
Waardering Branchevereniging PBI: 6 PE- punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdagdeel bedragen € 325,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholing. Na afloop van de scholingsdagdeel ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Deze dag is incompany af te nemen. Indien u als individu toch interesse in deze dag heeft, laat het ons weten en wellicht plannen we centraal een dag in.

We zullen met het bedrijf duidelijke afspraken maken hoe om te gaan met de anderhalve meter regel om zo de gezondheid van de docent en deelnemers te kunnen waarborgen.

Schuldhulp Academie