Scholingsdag “Communicatie/cliënten met licht verstandelijke beperkingen” door Moniek Gehring

Je legt iets uit, maar je hebt het idee dat degene tegenover je het niet begrijpt. Een frons op het gezicht, een vraagteken op het hoofd. Hoe kan dit? Wat gaat hier achter schuil? Je had het toch duidelijk uitgelegd? Het kan zijn dat er sprake is van een licht verstandelijke beperking.

Mensen/cliënten met een licht verstandelijke beperking vragen om herkenning, erkenning en een andere/bijzondere benadering. De schuldenproblematiek is vaak anders tot stand gekomen, maar wordt ook anders ervaren. Voor de schuldhulpverlener is het belangrijk snel en goed de beperking vast te kunnen stellen zodat daarna op de meest effectieve wijze gecommuniceerd kan worden over de te bieden ondersteuning en oplossingen.

Tijdens deze trainingsdag staan dus mensen met een licht verstandelijke beperking centraal. In de ochtend staat het zelf ervaren centraal: Waar lopen mensen met een licht verstandelijke beperking tegenaan in het dagelijks leven? Wat doet dat met je en hoe ga je daar zelf eigenlijk mee om? In de middag volgt de verdieping met de theorie: Wat is een licht verstandelijke beperking, wat zijn de kenmerken en signalen? En hoe herken je een licht verstandelijke beperking? Hoe zit dat met schulden? De opgedane ervaringen en kennis worden vervolgens vertaald naar de werkpraktijk van de deelnemers. Wat moet dit bijvoorbeeld betekenen voor je manier van communiceren met de cliënt en de wijze van invulling van de werkprocessen?

Doelgroep

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Mentoren/curators
 • Overige belanghebbenden

Werkwijze

Op duidelijke en gestructureerde manier wordt geleerd volgens een werkwijze met veel interactie. Zelf aan de slag gaan op basis van theorie en praktijk, met inbreng van de deelnemers.

Docent

Deze training wordt verzorgd door Moniek Gehring, Consulent Training van het Expertisecentrum MEE Gelderse Poort in Arnhem. Met meer dan 18 jaar ervaring als ondersteuner van mensen met beperkingen op alle levensgebieden weet zij als geen ander helder te benoemen waar mensen met een licht verstandelijke beperking tegenaan lopen in het dagelijks leven, maar vooral ook welke specifieke communicatie en te bieden ondersteuning nodig is bij het oplossen van de schuldenproblematiek.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

Ervaar LVB (Licht Verstandelijke Beperking)

 • Korte inleiding.
 • Zelf ervaren waar mensen met een licht verstandelijke beperking tegenaan lopen in het dagelijks leven, door middel van 10 oefeningen in een circuit.
 • Nabespreken van de opgedane ervaringen.

Theorie

 • Zelf aan de slag met de theorie over LVB. Denk hierbij aan informatie over IQ en verstandelijke beperkingen, de kenmerken van een LVB en het herkennen van een LVB.
 • LVB en financiën, waardoor ontstaan er vaak problemen?
 • Communicatie met mensen met een LVB, waar moet je op letten?
 • Op verschillende manieren oefenen met de communicatie.

Transfer naar dagelijks werk

Vertaling naar de werkpraktijk: Wat ga je doen met de kennis en ervaring die je hebt opgedaan? Wat betekent dit voor de werkprocessen? En wat betekent het voor de communicatie?

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd:

Waardering Bureau WSNP: (persoonlijke) vaardigheden 6 PE- punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE-punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 355,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare data voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie