Scholingsdag "Actualiteiten dag" door André Moerman en Jan Tingen

Volgt u André Moerman (schuldinfo) ook op social media om op de hoogte te blijven van de actualiteiten die er spelen binnen uw vakgebied? Weet u wat er weer allemaal veranderd is op het gebied van sociale zekerheid? Schulden bij de overheid? Welke nieuwe wetten zijn er weer bijgekomen die voor ons werkgebied relevant zijn? Houdt u alle laatste ontwikkelingen nog bij?

En hoe goed bent u nog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het Gemeentelijk Domein? Immers voor het regelen van de schulden is de gemeentelijke schuldhulpverlening of de WSNP-bewindvoerder uw samenwerkingspartner. Maar er is nogal wat in beweging op Gemeentelijk niveau, en er blijft ook nogal wat beweging….volgt u het nog?

Kom daarom naar deze speciale combinatiedag waarbij we twee topdocenten hebben samengevoegd. In het ene dagdeel is uw docent de heer André Moerman en het andere dagdeel zal Jan Tingen (Gemeentelijke Kredietbank Assen) uw docent zijn.

Doelgroep
Voor wie is deze cursus bestemd?

 • (Beschermings) Bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Als u deze scholingsdag gevolgd heeft, bent weer op de hoogte van de actuele ontwikkelingen m.b.t. de invordering van schulden, de bescherming van het bestaansminimum, de toepassing van gemeentelijke schuldhulpverlening en wsnp, waardoor u beter in staat bent uw klant hierbij te ondersteunen.

Werkwijze

De scholing bestaat uit een theoretische benadering, ondersteund met -en door- artikelen en voorbeelden uit de praktijk. Tevens is er ruimte voor inbreng van eigen ervaringen/casuïstiek.

Docenten

Uw docent in de ochtend is de heer mr. A.J. Moerman (André), oprichter/eigenaar van de website www.schuldinfo.nl

Docent tijdens de middag op deze dag is Jan Tingen, directeur van de Gemeentelijke Kredietbank Assen.

 

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

Dagdeel 1: (André Moerman)

 • De werking van het beslagregister;
 • Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet
 • Stroomlijning invordering belastingen en toeslagen
 • Aanpassing fraudewetgeving teveel ontvangen uitkering
 • Breed wettelijk moratorium
 • Aanpassing van de wanbetalersregeling zorgverzekering
 • Arrest Hoge Raad over de 14-dagen-brief incassokosten

Dagdeel 2: (Jan Tingen)

Dit onderdeel kenmerkt zich door het stevige interactieve karakter. Er wordt volop gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de deelnemers en de docent. Een stevige mening of stellingname wordt niet geschuwd.

Aan de orde komen:

 • Het verkennen van het wettelijke- en beleidskader waarbinnen de schuldhulpverlening en het schuldenbewind zich bevindt.
 • De praktische toepassing van de kaders voor de schuldhulpverlening met als onderdeel daarvan de minnelijke wettelijke schuldenregeling en het schuldenbewind. De lokale verschillen. En wat er in de toekomst gaat komen.
 • Kennismaken met de wet en regelgeving van het minnelijke schuldregelingstraject. De diepte van deze kennismaking wordt aangepast aan de kennis en ervaring van jullie als deelnemers.
 • Kennismaken met klantenprofielen, verkennen wat er goed gaat en wat er beter kan. Hierbij worden er steeds verbanden gelegd tussen de minnelijke schuldenregelaar en de bewindvoerder.

Praktijkcasussen worden besproken

Eventuele knelpunten in de praktijk kunnen in de vorm van casussen van te voren worden ingestuurd, zodat de scholing waar mogelijk hierop afgestemd en de casussen behandeld kunnen worden

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE- punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE- punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 385,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie