Cor Krüter

Cor Krüter is manager bij Cazis Fiscale Hulp (vanaf januari 2013) en bij  mijnonlinebelastingadviseur.

Cazis Fiscale Hulp wordt ingehuurd door bedrijven en Gemeenten.

Cor draagt zorg voor het opleiden en bijscholen van deze adviseurs en consulenten.

Als manager is Cor verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de marketing en het profileren op de Sociale Media

Ook verzorgt hij presentaties over belastingen en toeslagen bij gemeenten en bedrijven en geeft ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties.

“Hulp bieden aan de minder bedeelden in de samenleving is te waardevol om je daar niet volledig voor in te zetten. Daar gebruik ik graag mijn kennis en kunde voor!”

Deze drijfveer vormt een meer dan voldoende basis voor deze zeer gemotiveerde docent!

Scholingsaanbod van Cor Krüter

‘De klant heeft veel baat bij een correcte belastingscreening. Door de vaak grote teruggave wordt de problematiek minder en sneller opgelost. Alle knoppen zijn aanwezig, de adviseur dient ervoor te zorgen dat de juiste knoppen ingedrukt worden. Vaak lukt dit door het stellen van de juiste vragen.’

Lees verder

Beschikbare scholingsdagen voor Cor Krüter

Schuldhulp Academie