Scholingsdag "Actualiteiten dag" door André Moerman en Henk Ananias

Volgt u André Moerman (schuldinfo) ook op social media om op de hoogte te blijven van de actualiteiten die er spelen binnen uw vakgebied? Weet u wat er weer allemaal veranderd is op het gebied van sociale zekerheid? Schulden bij de overheid? Welke nieuwe wetten zijn er weer bijgekomen die voor ons werkgebied relevant zijn? Houdt u alle laatste ontwikkelingen nog bij?

Kom dan naar deze speciale combinatiedag waarbij we twee topdocenten hebben samengevoegd. In het ene dagdeel is uw docent de heer André Moerman en het andere dagdeel zal Henk Ananias uw docent zijn.

Voor degenen die de scholing ‘beslag en executie’ en  ‘schulden bij de overheid’ van mr. André Moerman hebben gevolgd en “ sociale zekerheid” van Henk Ananias vormt deze actualiteitendag deels een opfrismoment, deels een verdieping van en op de materie, en biedt deze dag ook de mogelijkheid om de nieuwste wetgeving en jurisprudentie onder uw aandacht te brengen.

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

Dagdeel 1:

 • De werking van het beslagregister;
 • Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet
 • Stroomlijning invordering belastingen en toeslagen
 • Aanpassing fraudewetgeving teveel ontvangen uitkering
 • Breed wettelijk moratorium
 • Aanpassing van de wanbetalersregeling zorgverzekering
 • Arrest Hoge Raad over de 14-dagen-brief incassokosten

Dagdeel 2:

 • Decentralisatie, deregulering, juridisering, en groeiend klantenbestand.
 • Wetmatigheid in het bestuursrecht, moet de overheid zich altijd aan de wet houden?
 • Verordeningen en beleidsregels en afwijkingsmogelijkheden, i.c. individualisering en ruimte binnen het beleid.
 • Aanvraagafhandeling, termijnen, plicht tot in behandeling nemen en terugwerkende kracht.
 • Mogelijkheden tot afdwingen van beslissingen en de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en recht op kostenvergoedingen.
 • Aan welke eisen moet de overheid zich bij het nemen van besluiten houden, kwaliteitseisen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 • Rechtsbescherming en de rol van de bewindvoerder hierbij.
 • Kostenvergoedingen in bezwaar en beroep, ook voor bewindvoerders.
 • Relevante komende wetswijzigingen.

Eventuele knelpunten in de praktijk kunnen in de vorm van casussen van te voren worden ingestuurd, zodat de scholing waar mogelijk hierop afgestemd en de casussen behandeld kunnen worden

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is al volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: 6 PE punten kennisvergroting
Waardering Branchevereniging PBI: 6 PE punten
Waardering VeWeVe: 6 PE punten
Erkend door NBPB

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 325,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag 2018