Scholingsdag “Beschermingsmaatregelen in combinatie met schuldenregelingen" door Meint Oosterhof

Welke beschermingsmaatregelen kunnen en/of moeten gelden als de WSNP van toepassing is? Moet bijvoorbeeld een curator, bij een curatele, toestemming geven voor alle overeenkomsten? En kan bij een vordering die is ontstaan vóór datum faillissement de curator gedagvaard worden? Deze en nog veel meer praktische vragen staan centraal tijdens deze scholingsdag.

Maar ook meer algemene WSNP zaken worden belicht, zoals bij voorbeeld een goed antwoord op de vraag waarom iemand kiest voor de WSNP als er ook minnelijke schuldsanering bestaat? Wilt u weten hoe een wettelijke schuldsaneringsregeling of faillissement verloopt en welke rechten de schuldeiser heeft? Wat de verschillen zijn tussen faillissement en WSNP? Ook deze onderwerpen komen in deze scholingsdag aan bod.

Doelgroep
Deze scholingsdag is bestemd voor

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Na deze scholingsdag beschikt u over basiskennis van de WSNP en het faillissementsrecht en kent u het onderscheid tussen de verschillende begeleiders en toezichthouders en weet u wanneer deze partijen in beeld zijn of komen en welke rol zij dan vervullen.

Werkwijze

Tijdens deze cursus worden praktijk en theorie voortdurend afgewisseld, waarbij ook oefeningen worden gemaakt aan de hand van cases.

Docent

Deze scholingsdag wordt verzorgd door oud-gerechtsdeurwaarder Meint Oosterhof. Met meer dan 20 jaar ervaring in het deurwaardersvak weet hij als geen ander waar de knelpunten liggen bij deze onderwerpen.

Vanaf 8.30 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.00 start van het programma. Aan de orde komen:

Onderwerpen

 • Minnelijke schuldsanering of WSNP
 • Onderscheid faillissement en WSNP
 • Vereisten voor toelating WSNP of faillissement
 • Afwijzingsgronden WSNP
 • WSNP en de verkorte looptijd
 • Voorlopige voorzieningen
 • Minnelijke regeling via dwangakkoord
 • Rol bewindvoerder, curator en rechter-commissaris
 • Aanvang en omvang
 • Verloop en beëindiging
 • Gevolgen voor schuldeisers
 • Inleiding in beschermingsmaatregelen boek 1 BW
 • Mentorschap en mentor
 • Curatelestelling en curator
 • Beschermingsbewind en bewindvoerder

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, een lunch en diner wordt  verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 20.00 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 8 PE-punten
Waardering Branchevereniging Horus: 8 PE-punten
Waardering NBPB: 8 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 425,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Deze dag is incompany af te nemen. Indien u als individu toch interesse in deze dag heeft, laat het ons weten en wellicht plannen we centraal een dag in. We zullen met het bedrijf duidelijke afspraken maken hoe om te gaan met de anderhalve meter regel om zo de gezondheid van de docent en deelnemers te kunnen waarborgen.
Schuldhulp Academie