Themadag “Criminologie met ideologie?”

Ook in Nederland is er sprake van een toenemende criminaliteit, veelal drugsgerelateerd. Drugshandel op scholen, waarbij ook scholieren worden benaderd om te verkopen, drugshandel op sportverenigingen, witwaspraktijken via diezelfde sportverenigingen.

Het kán niet anders dat deze toenemende criminaliteit ook onze praktijk, met juist zeer kwetsbare cliënten die hier zeker voor open kunnen staan, binnendringt.

En als uw cliënt het criminele circuit in is “gezogen” en wordt betrapt, dan heeft u als hulpverlener er een probleem bij.

Wachten totdat allerhande strafrechtelijke maatregelen van kracht worden, is geen optie. Weten welke gevolgen er kunnen of zullen zijn, daarop anticiperen en deze gevolgen beperken, is dat wél.

Inhoud

Deze dag zal dan ook in het teken staan van “criminele” cliënten of cliënten die door hun criminele omgeving worden gebruikt/misbruikt voor allerhande activiteiten. Wat te doen met cliënten die er hennepplantages op na houden. Cliënten die worden ingezet als geldezels, katvangers etc..

Maar ook wordt er op deze dag heel nadrukkelijk aandacht besteed aan het kunnen inleven in de vlucht naar, en in, criminaliteit. Want is zo’n vlucht een begrijpelijk overlevingspatroon? Zou u dat ook doen als u cliënt zou zijn, levend in armoede en/of schulden? Inleven, verdiepen, open staan voor vreemde denk- en handelswijzen. Alleen dan kunt u in deze situaties uw hulp bieden, en blijven bieden. Hoe moeilijk ook.

Doelgroep

 • (Beschermings) Bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

 Doelstelling

Na het volgen van deze dag heeft u meer inzicht gekregen in:

 • welke gevolgen er kunnen ontstaan voor uw cliënt als deze in aanraking komt met justitie wegens het plegen van criminele handelingen
 • welke gevolgen kunnen er zijn voor u, in uw functie van schuldhulpverlener, als binnen- en/of buitenrechtelijk vertegenwoordiger
 • wanneer uw cliënt kan worden aangemerkt als “verdachte” en welke rechten uw cliënt dan heeft, en wat dit kan betekenen voor uw werkzaamheden in dat stadium
 • op welke wijzen een cliënt betrokken kan raken bij -welke- criminele activiteiten
 • hoe en waarom komt dit én wat kunt en mag u ervan vinden, maar zeker niet moet of wil vinden….

Werkwijze

Tijdens deze themadag wordt er afhankelijk van het onderwerp interactiviteit verwacht van de deelnemers. Na elke sessie is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Docenten:

 1. Gert-Jan Mulder, directeur Hemenborg Financiële Zorgverlening en trainer
 2. Maartje Schaap, strafrechtadvocaat en partner bij De Haan Advocaten & Notarissen
 3. Anna Schotanus, organisatie-adviseur en eigenaar Schulden de Baas
  Jacob Hoefnagel, Dorcas Aid International, Hoofd particulieren
 4. Jouke In der Maur, Im-perfection / S-pect, bewustmaker & personality coach

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

 • Basisbegrippen executie en beslag: o.a. executoriale titels, directe en indirecte executie, parate executie, beslag executie, conservatoir en executoriaal beslag en gevolgen beslag.
 • Beslag op inboedel: o.a. bespreking werkwijze aan de hand van exploten, waarop mag geen beslag gelegd worden? Positie derden? Welke kosten brengt de deurwaarder in rekening? Beslag inboedel als oneigenlijk drukmiddel en wat kun je de klant adviseren?
 • Beslag op inkomen: o.a. bespreking werkwijze aan de hand van voorbeeldexploten, reikwijdte derdenbeslag (o.a. toekomstige vorderingen), waarop mag geen beslag gelegd worden (beslagverboden)?
 • Welke kosten brengt de deurwaarder in rekening?
 • Beslagvrije voet berekenen (opgaven maken)
  Bijzonderheden beslagvrije voet: o.a. gevolgen niet verstrekken informatie, beslagvrije voet met terugwerkende kracht aanpassen? Buiten Nederland verblijven, nabetalingen, verrekenen, beslag onder Belastingdienst en Belastingdienst Toeslagen
 • Beslag op bankrekening: omvang beslag, gevolgen indien inkomen op rekening staat, ruime nieuwe mogelijkheden belastingdienst (de overheidsvordering)
 • Kosten: rente, incassokosten, kosten ambtshandelingen
 • Verjaring: termijnen, stuiting, afstand van verjaring, rechtsverwerking

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 punten
Waardering Branchevereniging PBI: 6 punten
Waardering VeWeVe: 6 punten
Erkend door NBPB

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 325,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag