Themadag Criminologie met ideologie?

Ook in Nederland is er sprake van een toenemende criminaliteit, veelal drugsgerelateerd. Drugshandel op scholen, waarbij ook scholieren worden benaderd om te verkopen, drugshandel op sportverenigingen, witwaspraktijken via diezelfde sportverenigingen. Het kán niet anders dat deze toenemende criminaliteit ook onze praktijk, met juist zeer kwetsbare cliënten die hier zeker voor open kunnen staan, binnendringt.

En als uw cliënt het criminele circuit in is “gezogen” en wordt betrapt, dan heeft u als hulpverlener er een probleem bij. Wachten totdat allerhande strafrechtelijke maatregelen van kracht worden, is geen optie. Weten welke gevolgen er kunnen of zullen zijn, daarop anticiperen en deze gevolgen beperken, is dat wél.

Inhoud

Deze dag zal dan ook in het teken staan van “criminele” cliënten of cliënten die door hun criminele omgeving worden gebruikt/misbruikt voor allerhande activiteiten. Wat te doen met cliënten die er hennepplantages op na houden. Cliënten die worden ingezet als geldezels, katvangers etc..

Maar ook wordt er op deze dag heel nadrukkelijk aandacht besteed aan het kunnen inleven in de vlucht naar, en in, criminaliteit. Want is zo’n vlucht een begrijpelijk overlevingspatroon? Zou u dat ook doen als u cliënt zou zijn, levend in armoede en/of schulden? Inleven, verdiepen, open staan voor vreemde denk- en handelswijzen. Alleen dan kunt u in deze situaties uw hulp bieden, en blijven bieden. Hoe moeilijk ook.

Doelgroep

 • (Beschermings) Bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

 Doelstelling

Na het volgen van deze dag heeft u meer inzicht gekregen in:

 • welke gevolgen er kunnen ontstaan voor uw cliënt als deze in aanraking komt met justitie wegens het plegen van criminele handelingen
 • welke gevolgen kunnen er zijn voor u, in uw functie van schuldhulpverlener, als binnen- en/of buitenrechtelijk vertegenwoordiger
 • wanneer uw cliënt kan worden aangemerkt als “verdachte” en welke rechten uw cliënt dan heeft, en wat dit kan betekenen voor uw werkzaamheden in dat stadium
 • op welke wijzen een cliënt betrokken kan raken bij -welke- criminele activiteiten
 • hoe en waarom komt dit én wat kunt en mag u ervan vinden, maar zeker niet moet of wil vinden….

 Werkwijze

Tijdens deze themadag wordt er afhankelijk van het onderwerp interactiviteit verwacht van de deelnemers. Na elke sessie is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Docenten:

 1. Gert-Jan Mulder, directeur Hemenborg Financiële Zorgverlening en trainer
 2. Maartje Schaap, strafrechtadvocaat en partner bij De Haan Advocaten & Notarissen
 3. Anna Schotanus, organisatie-adviseur en eigenaar Schulden de Baas
  Jacob Hoefnagel, Dorcas Aid International, Hoofd particulieren
 4. Jouke In der Maur, Im-perfection / S-pect, bewustmaker & personality coach

Programma

09.00–09.30 uur   Inloop

09.30–09.45 uur   Welkomstwoord en inleiding

09.45–11.00 uur   Een cliënt met een “goed” idee?!

Over cliënten met een wietplantage (en andere

druggerelateerde handel) en de gevolgen

daarvan voor u als wettelijk vertegenwoordiger

Door: Gert-Jan Mulder

Over cliënten die betrokken zijn bij wietplantages en andere druggerelateerde handel. Wat zijn de gevolgen voor een cliënt als deze betrokkenheid aan het licht komt, en de cliënt in aanraking komt met politie en justitie? Er volgen mogelijk allerhande maatregelen in de strafrechtelijke context. Maar heeft het ook consequenties voor bijvoorbeeld de huurovereenkomst en andere contracten? En wat voor consequenties heeft het voor u als wettelijk vertegenwoordiger?

In deze inleiding legt Gert-Jan Mulder uit hoe het zit als je cliënt te maken heeft met bijvoorbeeld een wietplantage en wat dat betekent voor jou als professional.

 11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.30 uur Wanneer ben je verdachte en wat zijn je rechten

als verdachte (katvangers/geldezels)

Door: Maartje Schaap

Wat zijn de basisprincipes uit het strafrecht?

Wanneer ben je verdachte en wat zijn je rechten als verdachte? En wat als je verdachte bent, maar ook slachtoffer? Bijvoorbeeld doordat je door doorgewinterde criminelen ingezet wordt om strafbare feiten te plegen, zoals een woning of kamer ter beschikking stellen voor een hennepkwekerij of kentekens of telefoonabonnementen op naam te zetten? De cliënt is dan altijd zowel civiel als strafrechtelijk aansprakelijk.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt dit toegelicht. Tevens wordt er uitgelegd hoe deze mensen geholpen kunnen worden.

12.30 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 14.45 uur Ongehoord: “Het echte verhaal achter

   schulden en armoede”

Door: Anna Schotanus en Jan Jacob Hoefnagel

Verbaast u zich soms ook over de foute keuzes van uw klanten?
Toch realiseren veel dienstverleners zich lang niet altijd welk verhaal daar achter schuil gaat. Wat het echt voor mensen betekent om in armoede en/of met schulden te leven.

Onderzoek geeft steeds meer inzicht in de problematiek rondom schulden en
armoede. Mensen kunnen door deze factoren krachtige overlevingspatronen ontwikkelen die leiden tot deze keuzes die wij misschien als fout zien.

Hoe crimineel ben en voel je je eigenlijk echt wanneer je in de schulden zit? En leiden die schulden tot foute keuzes? Van jouw klant – maar misschien ook van jou? Een klant die op de randjes balanceert van wat mag, is die fout of slim? Zomaar wat vragen die aan bod komen tijdens deze inspiratiesessie. Cruciaal is nieuwe kennis te laten doordringen naar de gesprekken die we voeren; anders luisteren en kijken naar klanten.

Deze sessie geeft u ongetwijfeld verassende inzichten!

14.45 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 16.15 uur Conclusieloos werken

Door: Jouke In der Maur

Uitgangspunt is de gedachte dat alles waar je een punt achter zet (definities, conclusies, oordelen, aannames, overtuigingen, etc.) meer van hetzelfde creëert, terwijl alles met een vraagteken juist ruimte opent voor nieuwe mogelijkheden. De deelnemers zullen naar huis gaan met een heel scala aan nieuwe vragen die ze kunnen stellen, om te komen tot verrassende resultaten, én….niet alleen in hun werk. Change the way you look at things, and the things you look at will change!

16.15 uur Afsluiting

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: geen toekenning
Waardering Branchevereniging PBI: 5 PE-punten
Waardering VeWeVe: 5 PE-punten
Waardering NBPB: 5 PE-punten

Vroegboekkorting
Bij aanmelden voor 31 januari 2020 betaalt u € 285,- (exclusief BTW) per persoon.

Normale prijs
De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 315,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag