Scholingsdag “Sociale zekerheid" door Gerdien Oldenhuis

Nederland kent een omvangrijk socialezekerheidsstelsel. De sociale zekerheid is voortdurend in beweging. Wetten wijzigen en normen en voorwaarden van uitkeringsregelingen worden aangepast.

Tijdens deze scholingsdag komen zowel de volksverzekeringen, werknemersverzekeringen als minimumbehoefteregelingen aan bod.

De cursus is zodanig opgezet dat de onderwerpen logisch op elkaar aansluiten, waardoor het eenvoudiger is om verbanden te leggen tussen de diverse regelingen. Daarbij geldt dat er met thema’s wordt gewerkt.

Doelgroep

Deze scholingsdag is bestemd voor:

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

De cursist weet aan het eind van de dag welke verschillende voorzieningen er zijn. Kan daarnaast herkennen wanneer er een aanspraak op uitkering of voorzien ontstaat en wat de omvang (hoogte) van deze aanspraak zal zijn. En weet te benoemen welke instantie deze regelingen uitvoert.

Werkwijze

De cursus is zodanig opgezet dat de onderwerpen logisch op elkaar aansluiten, waardoor het eenvoudiger is om verbanden te leggen tussen de diverse regelingen. Daarbij geldt dat er met thema’s wordt gewerkt.

Docent

Gerdien Oldenhuis is meester in de rechten (Nederlands recht, richting privaatrecht). Zij is werkzaam in de wetenschap, waar zij onderzoek verricht op het snijvlak van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Voordat zij de overstap maakte naar de wetenschappelijke wereld, was zij werkzaam in het sociaal domein, waarbinnen zij diverse functies heeft vervuld bij verschillende gemeenten. Daarnaast is zij al enkele jaren werkzaam als freelance docent op het gebied van arbeids- en socialezekerheidsrecht. Haar praktische kennis van deze rechtsgebieden combineert zij met een verdiepende, wetenschappelijke benadering.

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

Ochtend:

Ziekte:

 • Loondoorbetalingsplicht ziekte
 • Ziektewet

Arbeidsongeschikt

 • WIA
 • Wajong
 • WAO/WAZ

Middag:

De werkloze werknemer en gewezen zelfstandige

 • Toeslagenwet
 • WW
 • IOW
 • IOAW
 • IOAZ

Minimumbehoefte

 • Participatiewet
 • AOW
 • ANW

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE-punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE-punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 355,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie