Scholingsdag “Schulden bij de overheid"

Uw cliënt kan te maken krijgen met allerlei soorten schulden. Hoe moet u omgaan met belastingschulden? Wat mag de belastingdienst wel of niet verrekenen? Welke verplichtingen heeft u ten aanzien van uw cliënt als het gaat om schulden bij de zorgverzekering? Hoe kunt u voorkomen dat uw cliënten in gijzeling worden genomen?

Kom voor antwoorden op deze vragen naar de scholingsdag Schulden bij de overheid.

Aan de orde komen onder andere Belastingschulden, Toeslagschulden, Zorgverzekeringsschulden, schulden in de Primaire lasten, invorderingen door het CJIB, de oorsprong van het ontstaan van de diverse schulden, de voor iedere instantie geldende mogelijkheden van kwijtschelding en betalingsregelingen, bijstandsrechten, de combinatie van loonbeslag/verrekenen en beslag/verrekenen voorlopige teruggaaf, beslagvrije voet voor notoire wanbetalers en de wanbetalersregeling.

Doelgroep
Voor wie is deze cursus bestemd?

 • (Beschermings) Bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Als u de scholingsdag gevolgd heeft leert u o.a.:

 • de regels die gelden voor de invordering van belasting- en toeslagschulden toe te passen
 • de wanbetalersregeling zorgverzekering uit te leggen
 • wat de mogelijkheden zijn wanneer teveel ontvangen uitkering wordt teruggevorderd
 • hoe te handelen bij verkeersboetes en andere vorderingen van het CJIB

Werkwijze

Tijdens deze scholingsdag wordt de theorie afgewisseld met het maken van opgaven. Er is ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek, zodat de cursus goed aansluit op de vragen en knelpunten uit de praktijk.

Docent

Docent tijdens deze dag is de heer mr. A.J. Moerman (André), oprichter/eigenaar van de website www.schuldinfo.nl

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

 • Belastingschulden: inleiding belastingstelsel (ontstaan van belastingschulden), kwijtschelding en betalingsregeling, recht op bijstand voor te betalen aanslag, van aanmaning tot dwangbevel, beslagvrije voet voor notoire wanbetalers, overheidsvordering (vereenvoudigd bankbeslag), beslag onder de belastingdienst (voorlopige teruggaaf),combinatie loonbeslag/verrekenen en beslag/verrekenen voorlopige teruggaaf
 • Toeslagschulden: inleiding toeslagen (ontstaan van toeslagschulden), verrekenen van toeslagen, betalingsregeling (standaard, individueel), invordering toeslagschulden, beslag op toeslagen, combinatie loonbeslag/verrekenen en beslag/verrekenen toeslagen
 • Zorgverzekering: verzekeringsplicht, gevolgen niet verzekerd zijn, wanbetalersregeling, combinatie loonbeslag/verrekenen en bestuursrechtelijke premie
 • Schulden in de primaire lasten: huurschulden, energieschulden, waterschulden
 • Teveel ontvangen uitkering: herziening en terugvordering, aanscherping bij fraude per 1 januari 2013
 • Invordering door het CJIB: Wahv (wet Mulder), verhaal met of zonder dwangbevel, dwangmiddelen (w.o. gijzeling), overige vorderingen (strafbeschikking, boetevonnis schademaatregel)
 • Beslagvrije voet als basis (opfris)
 • Beslaglegging na de invoering van de kostendelersnorm

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE- punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE- punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 355,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie