Scholingsdag “Participatiewet: Perikelen of Waardevol?!" Henk Ananias

Het vangnet voor vele Nederlanders is de participatiewet van het sociale zekerheidsstelsel. Wat zijn binnen deze wet de mogelijkheden of onmogelijkheden. Welke positie neemt deze wet in binnen het sociaal domein?

Hoe verlopen de contacten met de gemeente? Wordt uw aanvraag bijzondere bijstand afgewezen voor de kosten van bewindvoering? Ervaart u de samenwerking als efficiënt? Of zijn er nogal wat barrières over en weer te overwinnen. Waar vindt u elkaar en waar kan het beter?

Tijdens deze scholingsdag over de participatiewet krijgt u meer inzicht in het ontstaan en de achtergrond van deze wet. Welke voorzieningen vallen er onder deze wet en wat zijn de verplichtingen en sancties. Op welke manier krijgt iemand toegang tot deze bijstand en wat zijn uitsluitingsgronden.

Kom voor antwoorden op deze vragen en meer duidelijkheid over de rol van de gemeente naar onze scholingsdag.

Uw docent sociale zekerheid, rechten, bestuurskunde en beleidswetenschappen, Henk Ananias neemt u op zeer boeiende en innemende wijze mee door de huidige werkelijkheid in “Sociaal Verzekeringsland”.

Doelgroep
Deze scholingsdag is bestemd voor:

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers/sociale diensten
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

De cursist weet aan het eind van de dag welke (on)mogelijkheden er zijn binnen de gemeentes op het gebied van de participatiewet.

Werkwijze

Aan de hand van veel in de praktijk voorkomende voorbeelden en situaties passeert de participatiewet de revue.

De heer Ananias brengt veel praktijkervaring mee, er worden dan ook veel voorbeelden en casussen door de lesstof geweven. Bovendien zal er worden ingegaan op welke wijze u, op de meest efficiënte manier, hogerop uw recht kunt halen.

Docent

Docent tijdens deze dag is dhr. mr. drs. Henk Ananias MSc PMP.  De heer Ananias is o.a. meester in de rechten, doctorandus in de bestuurskunde en afgestudeerd in de managementwetenschappen. De heer Ananias is werkzaam als eigenaar/directeur van Ananias Consultancy, docent sociale zekerheid, rechten, bestuurskunde, beleidswetenschappen en voorzitter/lid van een groot aantal commissies voor bezwaar, beroep en klachten. Inmiddels is hij 46 jaar in het sociaal domein werkzaam.

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

Ochtend:

 • Doel van de Participatiewet
 • Rechten
 • Verplichtingen
 • Gevolgen niet nakomen van verplichtingen
 • Algemene bijstand
 • Bijzondere bijstand
 • Inkomen en vermogen
 • Terugvorderingen
 • Gezamenlijke huishouding

Middag:

 • Hoe dien ik mijn bijstandsaanvraag in en voorkom ik dat deze buiten behandeling wordt gelaten of te laat is ingediend?
 • Welke bewijzen cq. documenten moet ik bij de aanvraag indienen en heeft de gemeente het recht om de noodzaak van bewindvoering of mentorschap te toetsen?
 • Wat moet de gemeente vervolgens met de aanvraag doen? Welke procedures moeten gevolgd worden? Wordt ik met mijn cliënt gehoord?
 • Binnen welke termijn moet een besluit genomen worden en wat kan ik doen als de gemeente te laat is?
 • Wat is een besluit en waar moet het aan voldoen? Waar moet ik op reageren in verweer bij bezwaar en beroep en het besluit niet aan de eisen voldoet?
 • Is de gemeente altijd aan wet- en regelgeving gebonden? Kan ik mij op bijzondere omstandigheden beroepen en moet de gemeente daar bij de besluitvorming dan rekening mee houden?
 • Wat is de status van beleidsregels en moet de gemeente zich exact aan deze regels houden?
 • Wanneer en op welke wijze kan ik het beste bezwaar en beroep indienen?
 • Kan ik de bezwaarprocedure ook overslaan en rechtstreeks naar de rechter gaan?
 • Welke kostenvergoedingen zijn mogelijk?

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE-punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE-punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 355,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie