Scholingsdag “Help! Mijn cliënt is ondernemer" door Nicole Staring

Een cliënt die ook ondernemer is kan dat natuurlijk niet meer blijven. Maar is dat zo?

Willen, durven en kunnen wij tot een ander inzicht komen? Of gaan wij daarom te gemakkelijk over één nacht ijs en denken wij te moeten kiezen voor de kortste en snelste weg richting bijstand, omdat wij niet zijn getraind in anders kunnen en durven denken.

Is het niet onze plicht naar cliënt en maatschappij toe om juist wel goed te wikken en te wegen voordat wij de richting naar de bijstand moeten kiezen? Een levensvatbaar bedrijf kan best blijven bestaan terwijl er in de privésfeer sprake is van schuldenproblematiek.

Zakelijk en privé gescheiden houden. Zo wordt dat ook wel genoemd.

Het aantal ZZP-ers, startende (eenmans)bedrijven en freelancers groeit dagelijks, maar met de groei hiervan groeit ook het aantal (potentiële) cliënten. Cliënten die vaak zakelijk de boel aardig op orde hebben, maar in de privé-situatie totaal niet. Een nieuwe markt. Een snelgroeiende markt. Ook voor u.

Doelgroep
Deze scholingsdag is uitermate geschikt voor:

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

 

Doelstelling

Aan het eind van de dag heeft u als bewindvoerder/schuldhulpverlener een basis om te kunnen inschatten of er sprake is/kan zijn van een levensvatbaar bedrijf, en het voor uw cliënt haalbaar is om ondernemer te blijven en daarmee zijn/haar bedrijfsactiviteiten voort te kunnen zetten.

Het doel is van deze scholingsdag: Een ondernemer die weer door kan!

Werkwijze

Aan de hand van voorbeelden en theorie wordt er cijfermatig benaderd en uitgelegd hoe men een jaarrekening leest en interpreteert; hetgeen een basis is om te kunnen beoordelen of er sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Het hebben van een financiële achtergrond is een pré bij het volgen van deze dag, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsadministratie. Maar de presentatie is dusdanig dat ook zonder een financiële achtergrond de materie heel goed te begrijpen valt.

Docent

Uw docent is Nicole Staring. Nicole Staring is mede-eigenaar van Onderneem Consultancy.
Vanuit haar bedrijf richt zij zich op ondernemers die financieel moeilijk zitten en daar zelf niet meer uit komen. Nicole weet dan ook als geen ander op welke manier getoetst kan worden hoe levensvatbaar een ondernemerschap is of kan zijn. Deze kennis deelt zij graag met u, zodat ook u in staat zult zijn om te toetsen of uw cliënt volwaardig ondernemer kan blijven. Los van, en naast, zijn of haar schuldenproblematiek.

Nicole is tevens gecertificeerd budgetcoach.

Vanaf 9.00 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

Algemeen

 • In dit deel zal aandacht besteed worden aan het aspect: Waarom willen wij eigenlijk stoppen met het bedrijf van onze cliënt?

Inzicht in cijfers

 • In dit deel zal de nadruk liggen op de cijfers.
 • Hoe kan ik eventueel bepalen of het haalbaar is het bedrijf voort te zetten.
 • Er wordt inzicht in de balans gegeven met daarbij relevante kengetallen/aandachtspunten.
 • Er wordt inzicht gegeven in de resultaten(rekening) met daarbij behorende kengetallen/aandachtspunten.

Bedrijf voorzetten

 • In dit deel zal de nadruk liggen op wat er kan komen kijken bij doorgaan?
 • Prognoses maken?
 • Wat is er voor nodig om door te kunnen gaan? Zijn er investeringen nodig?
 • Zijn er achterstanden/financiële problemen?
 • Welke financieringsmogelijkheden zijn hierbij eventueel mogelijk.

En wat verder nog ter tafel komt.

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 punten
Waardering Branchevereniging PBI: 6 punten
Waardering VeWeVe: 6 punten
Erkend door NBPB

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 325,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag 2019

Schuldhulp Academie