Scholingsdag “BVV" door Meint Oosterhof

De berekening van de beslagvrije voet leidt vaak tot discussie. Welke informatie is er nodig voor de juiste berekening en wie moet deze gegevens aanleveren of opvragen? Wanneer mag de deurwaarder de beslagvrije voet aanpassen en wanneer moet hij dat?

In deze cursus wordt er veel geoefend. Theorie wordt afgewisseld met praktijkcases. Het traject tot het beslag op inkomen en beslag op bankrekeningen komt aan bod. Maar ook de kosten van deze beslagen worden u uitgelegd. Het laatste deel van de cursus gaat over het onderscheid tussen preferente en concurrente schuldeisers.

 

Doelgroep
Deze scholingsdag is bestemd voor

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Aan het eind van de cursusdag weet u aan welke verplichtingen u wel en niet moet voldoen en tot welke gerechtsdeurwaarder u zich kunt wenden. Ook begrijpt u welke partij aan welke verplichtingen moet voldoen. U kunt de beslagvrije voet berekenen en weet welke factoren daarop van invloed zijn. U kent de verschillende soorten schuldeisers en weet hoe u daarmee om moet gaan.

Werkwijze

Aan de hand van een presentatie en diverse oefeningen wordt het loonbeslag besproken en wordt geoefend met het berekenen van de beslagvrije voet.

Docent

Deze training wordt verzorgd door oud-gerechtsdeurwaarder Meint Oosterhof. Met meer dan 20 jaar ervaring in het deurwaardersvak weet hij als geen ander alles uit te leggen over een loonbeslag.

Vanaf 9.00 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

Onderwerpen

 • Berekening beslagvrije voet en de actuele regels.
 • Benodigde gegevens voor de herberekening beslagvrije voet.
 • Derdenbeslagen.
 • Loonbeslagen en beslagen op uitkeringen.
 • Verplichtingen schuldenaar, werkgever en deurwaarder.
 • Beslag op toeslagen.
 • Cumulatief beslag.
 • Kosten.
 • Preferente en concurrente schuldeisers.

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE-punten
Waardering Branchevereniging PBI: 6 PE-punten
Waardering VeWeVe: 6 PE-punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 325,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie