Scholingsdag “Actualiteiten Beslagvrije voet, beslag op bank en inboedel”

Aan de orde komen onder andere de basisbegrippen voor beslag en executie, beslag op inkomen, op inboedel, op bankrekening, maar ook ingewikkelde combinaties van executiemaatregelen. Er is aandacht voor de werking van het beslagregister, verjaring van schulden en natuurlijk voor alle ins en outs over de beslagvrije voet.

U wordt geacht ervoor te zorgen dat uw cliënten krijgen waar ze recht op hebben maar soms ziet u door de bomen het bos niet meer. Hoe controleert en berekent u bij uw cliënten de beslagvrije voet? Waar moet u rekening mee houden? Wat zijn de bijtellingen en aftrekposten?
En hier vóór begint het al: begrijpt u precies wat er in deurwaardersexploten geschreven staat?

Kom voor antwoorden op deze vragen naar de scholingsdag Actualiteiten Beslagvrije voet, beslag op bank en inboedel!

Doelgroep
Voor wie is deze cursus bestemd?

 • (Beschermings) Bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Als u de scholingsdag gevolgd heeft bent u in staat:

 • de beslagvrije voet te berekenen
 • na te gaan welk deel van het vakantiegeld onder het beslag valt
 • ingewikkelde beslag- en verrekencombinaties toe te passen
 • om te gaan met de uitoefening van druk, waaronder beslag op inboedel en bankrekening
 • na te gaan of een vordering is verjaard

Werkwijze

Tijdens deze scholingsdag wordt de theorie afgewisseld met het maken van opgaven. Er is ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek, zodat de cursus goed aansluit op de vragen en knelpunten uit de praktijk.

Docent

Docent tijdens deze dag is de heer mr. A.J. Moerman (André), oprichter/eigenaar van de website www.schuldinfo.nl

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

 • Basisbegrippen executie en beslag: o.a. executoriale titels, directe en indirecte executie, parate executie, beslag executie, conservatoir en executoriaal beslag en gevolgen beslag.
 • Beslag op inboedel: o.a. bespreking werkwijze aan de hand van exploten, waarop mag geen beslag gelegd worden? Positie derden? Welke kosten brengt de deurwaarder in rekening? Beslag inboedel als oneigenlijk drukmiddel en wat kun je de klant adviseren?
 • Beslag op inkomen: o.a. bespreking werkwijze aan de hand van voorbeeldexploten, reikwijdte derdenbeslag (o.a. toekomstige vorderingen), waarop mag geen beslag gelegd worden (beslagverboden)?
 • Welke kosten brengt de deurwaarder in rekening?
 • Beslagvrije voet berekenen (opgaven maken)
  Bijzonderheden beslagvrije voet: o.a. gevolgen niet verstrekken informatie, beslagvrije voet met terugwerkende kracht aanpassen? Buiten Nederland verblijven, nabetalingen, verrekenen, beslag onder Belastingdienst en Belastingdienst Toeslagen
 • Beslag op bankrekening: omvang beslag, gevolgen indien inkomen op rekening staat, ruime nieuwe mogelijkheden belastingdienst (de overheidsvordering)
 • Kosten: rente, incassokosten, kosten ambtshandelingen
 • Verjaring: termijnen, stuiting, afstand van verjaring, rechtsverwerking

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE-punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE-punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 355,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie