Actueel aanbod!

Directe vertaling van veranderingen binnen het werkveld en schuldenbeheersing naar scholings- en ondersteuningsaanbod.

De beste Docenten!

Onze docenten voldoen aan scherpe kwaliteitseisen en behoren tot de absolute top binnen hun vakgebied.

Vooruitstrevend!

Stilstand is achteruitgang. Innovatief bezig zijn binnen de actualiteit helpt ons vooruit!

Ons scholingsaanbod

U wordt geacht ervoor te zorgen dat uw cliënten krijgen waar ze recht op hebben maar soms ziet u door de bomen het bos niet meer. Hoe controleert en berekent u bij uw cliënten de beslagvrije voet? Waar moet u rekening mee houden? Wat zijn de bijtellingen en aftrekposten?

Lees verder

En? Hoe gaat het? Hoe doet u het nu? Weet u zeker dat u werkt conform bovenstaande wet- en regelgeving? Dat u zich houdt aan al uw wettelijke taken en bevoegdheden? En u voldoet volledig aan de nieuwe kwaliteitseisen? Ook weet u heel zeker wanneer beschermingsbewind overgaat in curatele en andersom? En u heeft de ontwikkelingen van het afgelopen jaar intensief gevolgd?

Lees verder

Tijdens uw werk krijgt u waarschijnlijk regelmatig te maken met juridische zaken en/of procedures. U kunt te maken krijgen met bezwaarschriften, dagvaardingen, kort gedingen, nihilstellingen, loonvorderingen en andere juridische zaken. Hoe gaat u hiermee om? Wat kunt u zelf doen en hoe moet dat dan?

Lees verder

Uw cliënt kan te maken krijgen met een erfenis, wat moet u dan doen als bewindvoerder, curator of mentor? Wat als uw cliënt is onterfd? Wat is beneficiaire en wat is zuivere aanvaarding? Wanneer verwerpt u een erfenis? Wat doet een executeur? Welke rol speelt de kantonrechter bij de afwikkeling van een nalatenschap en bij het doen van schenkingen?

Lees verder

Als bewindvoerder of schuldhulpverlener moet u regelmatig uw cliënten teleur stellen. Soms gaan cliënten ‘in de weerstand’, soms worden ze boos. Deze boosheid kan zelfs uitmonden in agressie. Zet uw cliënt zijn/haar agressie doelbewust in of kan hij/zij er ‘niet zoveel’ aan doen? In hoeverre hebt u zelf invloed op het ontstaan van en het temperen van agressief gedrag?

Lees verder

Uw cliënt kan te maken krijgen met allerlei soorten schulden. Hoe moet u omgaan met belastingschulden? Wat mag de belastingdienst wel of niet verrekenen? Welke verplichtingen heeft u ten aanzien van uw cliënt als het gaat om schulden bij de zorgverzekering? Hoe kunt u voorkomen dat uw cliënten in gijzeling worden genomen?

Lees verder

In het werk van bewindvoerders en als schuldhulpverleners staan schulden centraal. Hoe zorg je er voor dat er voldoende overblijft om van te leven? Hoe zorg je er voor dat de schulden geregeld worden? Wat kun je doen als de overeenkomst gebrekkig tot stand is gekomen? Kun je er nog vanaf?

Lees verder

Sinds 2014 is het hebben van problematische schulden (officieel) een toelatingsgrond voor Beschermingsbewind. Maar dan? Het is niet de bedoeling dat uw cliënten deze schulden levenslang met zich meedragen. Voor het regelen van de schulden is de gemeentelijke schuldhulpverlening of de WSNP-bewindvoerder uw samenwerkingspartner.

Lees verder

De Sociale zekerheid is voortdurend in beweging. Wetten wijzigen, er komen nieuwe wetten, normen en voorwaarden wijzigen et cetera. Krijgt uw cliënt (nog) de inkomsten waar hij recht op heeft? Wanneer heeft iemand recht op toeslagen bij WW en hoe krijg je deze? Wat is de kostendelersnorm?

Lees verder

Als bewindvoerder of schuldhulpverlener hebt u waarschijnlijk regelmatig te maken met cliënten met verslavings- en/of psychiatrische problematiek. Soms is het moeilijk om met deze cliënten om te gaan. Wat zijn de do’s en don’ts in het contact met deze cliënten? Kunt u afspraken met hen maken en hoe moet dat dan?

Lees verder

Vooral voor mensen in schuldsituaties, in de bijstand of met een minimum inkomen, zijn de te ontvangen toeslagen en de teruggaaf van belastingen een onmisbare bron van inkomsten. Zo onmisbaar als deze inkomsten zijn, zo onoverkomenlijk is vaak een te betalen naheffing voor teveel ontvangen toeslagen of belastingteruggaaf(van b.v. teveel betaalde heffingen).’

Lees verder

Een dag waarin u meegenomen wordt in de wereld van de deurwaarder. Hoe ziet de werkwijze van de deurwaarder eruit en welke stappen neemt hij op welk moment? Van incasso naar de gerechtelijke procedure tot de executie van een vonnis. Welke beslagen legt de deurwaarder en waarom.

Lees verder

Volgt u André Moerman (schuldinfo) ook op social media om op de hoogte te blijven van de actualiteiten die er spelen binnen uw vakgebied? Weet u wat er weer allemaal veranderd is op het gebied van sociale zekerheid? Schulden bij de overheid? Welke nieuwe wetten zijn er weer bijgekomen die voor ons werkgebied relevant zijn? Houdt u alle laatste ontwikkelingen nog bij?

Lees verder

Mijn cliënt wil wel veranderen maar doet het toch niet. Soms lijkt het wel dat hoe harder ik werk, hoe minder mijn cliënt in beweging komt. Aan het eind van de dag voel ik me dan best wel eens gefrustreerd en ook….moe!”

Weet u hoe u met deze cliënten om kunt gaan? En waarom mensen vaak ‘ja’zeggen en ‘nee’ oen? En soms best weten wat goed voor hen is, maar het dan tóch niet doen?

Lees verder

Een cliënt die ook ondernemer is kan dat natuurlijk niet meer blijven. Maar is dat zo? Willen, durven en kunnen wij tot een ander inzicht komen? Of gaan wij daarom te gemakkelijk over één nacht ijs en denken wij te moeten kiezen voor de kortste en snelste weg richting bijstand, omdat wij niet zijn getraind in anders kunnen en durven denken.

Lees verder

De berekening van de beslagvrije voet leidt vaak tot discussie. Welke informatie is er nodig voor de juiste berekening en wie moet deze gegevens aanleveren of opvragen? Wanneer mag de deurwaarder de beslagvrije voet aanpassen en wanneer moet hij dat?

Lees verder

De nieuwe Wmo is er al weer 3 jaar. Gemeenten zijn bezig geweest om de nieuwe wet vorm te geven en de nieuwe doelgroep te leren kennen. Een doelgroep die zelf vaak weinig overzicht heeft over zaken als financiën en zorg.

Lees verder

In de training Persoonlijke Effectiviteit wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van de kwaliteiten van de hulpverlener. Het werkveld vraagt veel van deze professional en het is zinvol om stil te staan bij persoonlijke leervragen om hier vervolgens mee aan de slag te gaan.

Lees verder

Je legt iets uit, maar je hebt het idee dat degene tegenover je het niet begrijpt. Een frons op het gezicht, een vraagteken op het hoofd. Hoe kan dit? Wat gaat hier achter schuil? Je had het toch duidelijk uitgelegd? Het kan zijn dat er sprake is van een licht verstandelijke beperking.

Lees verder

Met enige regelmaat word je als bewindvoerder of schuldhulpverlener voor situaties gesteld, waarbij je handelen niet vanzelfsprekend is. In het bijzonder als het gaat om het recht op privacy van je cliënt en het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens word je voor dilemma’s gesteld. Wat mag er, en wat mag er niet, op basis van privacy wetgeving en hoe ga je bijvoorbeeld om met informatie over je client die vooral ‘handig’ is om te bewaren.

Lees verder

Welke beschermingsmaatregelen kunnen en/of moeten gelden als de WSNP van toepassing is? Moet bijvoorbeeld een curator, bij een curatele, toestemming geven voor alle overeenkomsten? En kan bij een vordering die is ontstaan vóór datum faillissement de curator gedagvaard worden? Deze en nog veel meer praktische vragen staan centraal tijdens deze scholingsdag.

Lees verder

Incompany trainingen

Trainingen op maat en bij u op locatie

Maatwerk is in onze optiek het bieden van de mogelijkheid om een scholingsdag aan te bieden op een ander moment of op een andere locatie, of beiden.

Heeft u een groep vanaf 10 personen die u graag binnen uw bedrijf deel wilt laten nemen aan één van onze scholingsdagen, dan zorgen wij ervoor dat de docent naar u toe komt.

Dit alles voor een uiterst scherpe prijs, want accommodatie- en cateringkosten hoeven wij in deze situatie niet mee te rekenen.

Heeft u geen locatie maar wilt u wel dat de scholing bij u in de buurt wordt verzorgd? Of staan onze data volledig haaks op uw planning en wilt u dus graag een voor u meer geschikte datum?

Ook dat kunnen wij voor u regelen.

Voor alle scholingsdagen (dus ook voor de dagen die speciaal en uitsluitend voor u worden georganiseerd) geldt dat daarbij uiteraard de erkende PE-punten ook worden toegekend.

Mocht u meer willen weten over onze prijzen en mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Onze

Docent aan het woord

Schuldhulp Academie