Mr. Mirjam Bos

Mevrouw Bos is meester in de rechten (Notarieel Recht). In juli 2008 is zij benoemd tot notaris. Daarvoor was zij als kandidaat-notaris werkzaam op diverse notariskantoren. Zij heeft zich als notaris gespecialiseerd in het familierecht, mediation en estate-planning en is voorzitter van de bewindvoeringstichting “Koskea”, stichting voor financiële zorg.

Naast de studie Notarieel recht heeft zij de basisopleiding mediation en vervolgopleiding tot echtscheidingsbemiddelaar gedaan en de beroepsopleiding tot estate-planner. Zij is aangesloten bij de EPN, de specialistenvereniging voor estate-planners in het notariaat. Zij volgt op dit moment de opleiding tot registerexecuteur. Tot haar dagelijkse werkzaamheden behoren het afwikkelen van de nalatenschappen, het opstellen en uitleggen van testamenten, huwelijkse voorwaarden, schenkingen en dergelijke.

Op enthousiaste wijze brengt mevrouw Bos de kennis op u over op het gebied van erfrecht, nalatenschap en schenkingen, machtigingen, volmachten, levenstestamenten en nog vele andere zaken.

Scholingsaanbod van Mr. Mirjam Naomi Bos

Uw cliënt kan te maken krijgen met een erfenis, wat moet u dan doen als bewindvoerder, curator of mentor? Wat als uw cliënt is onterfd? Wat is beneficiaire en wat is zuivere aanvaarding? Wanneer verwerpt u een erfenis? Wat doet een executeur? Welke rol speelt de kantonrechter bij de afwikkeling van een nalatenschap en bij het doen van schenkingen?

Lees verder

Beschikbare scholingsdagen voor Mr. Mirjam Bos

Schuldhulp Academie