Meint Oosterhof

De heer Oosterhof is zijn loopbaan in het deurwaarders vak gestart in 1991. In 2003 werd hij benoemd tot gerechtsdeurwaarder. In 2007 was hij mede oprichter van een opleidingscentrum.

Kennis overdragen en opleiden is altijd de rode draad geweest in zijn diverse functies.

De vaak taaie wettelijke regels maakt hij levendig in zijn cursussen aan de hand van vele praktijkvoorbeelden.

Scholingsaanbod van Meint Oosterhof

Een dag waarin u meegenomen wordt in de wereld van de deurwaarder. Hoe ziet de werkwijze van de deurwaarder eruit en welke stappen neemt hij op welk moment? Van incasso naar de gerechtelijke procedure tot de executie van een vonnis. Welke beslagen legt de deurwaarder en waarom.

Lees verder

De berekening van de beslagvrije voet leidt vaak tot discussie. Welke informatie is er nodig voor de juiste berekening en wie moet deze gegevens aanleveren of opvragen? Wanneer mag de deurwaarder de beslagvrije voet aanpassen en wanneer moet hij dat?

Lees verder

Welke beschermingsmaatregelen kunnen en/of moeten gelden als de WSNP van toepassing is? Moet bijvoorbeeld een curator, bij een curatele, toestemming geven voor alle overeenkomsten? En kan bij een vordering die is ontstaan vóór datum faillissement de curator gedagvaard worden? Deze en nog veel meer praktische vragen staan centraal tijdens deze scholingsdag.

Lees verder

In deze module leert u in heldere en begrijpelijke taal meer over incasso. U krijgt handvatten om beter te communiceren met incasso-instanties.

lees verder

Beschikbare scholingsdagen voor Meint Oosterhof