Mr. dr. K. Blankman

De heer Blankman is meester in de rechten. Zijn huidige functies zijn: Bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen aan de Juridische Faculteit van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, rechter-plaatservanger bij de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch.
De heer Blankman is gepromoveerd op een proefschrift over curatele en was betrokken bij evaluaties van het beschermingsbewind en het mentorschap. Hij heeft onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over (voornamelijk) rechtsvragen met betrekking tot bescherming, vertegenwoordiging en behandeling van wilsonbekwame personen. De heer Blankman is lid van de expertgroep cbm van het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton).

Verder is de heer Blankman medewerker bij het tijdschrift voor Famile- en Jeugdrecht, redactielid van het Journaal GGZ en Recht. Hij was recent betrokken bij de oprichting van de website www.goedvertgenwoordigd.nl 
Op innemende en humoristische wijze leidt de heer Blankman u door de relevante Wetsartikelen en andere relevante lesstof.

 

Scholingsaanbod van Kees Blankman

Hoe zit dat nu precies? Wat is er veranderd vanaf 1 januari 2014? Voldoe ik nog aan de kwaliteitseisen? Wat zijn mijn wettelijke taken en bevoegdheden? Wat als beschermingsbewind overgaat in curatele of andersom? Hoe zit het met inschrijven in het nieuwe register? Wat zijn de ontwikkelingen het afgelopen jaar?

Lees verder

Beschikbare scholingsdagen voor Kees Blankman

Schuldhulp Academie