Gerdien Oldenhuis

Gerdien Oldenhuis is meester in de rechten (Nederlands recht, richting privaatrecht). Zij is werkzaam in de wetenschap, waar zij onderzoek verricht op het snijvlak van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Voordat zij de overstap maakte naar de wetenschappelijke wereld, was zij werkzaam in het sociaal domein, waarbinnen zij diverse functies heeft vervuld bij verschillende gemeenten. Daarnaast is zij al enkele jaren werkzaam als freelance docent op het gebied van arbeids- en socialezekerheidsrecht. Haar praktische kennis van deze rechtsgebieden combineert zij met een verdiepende, wetenschappelijke benadering.

 

Scholingsaanbod van Gerdien Oldenhuis

Nederland kent een omvangrijk socialezekerheidsstelsel. De sociale zekerheid is voortdurend in beweging. Wetten wijzigen en normen en voorwaarden van uitkeringsregelingen worden aangepast.

Lees verder

In deze module leert u om een inschatting te maken van de regelingen waar uw cliƫnt mogelijk aanspraak op heeft en welke instantie deze regeling uitvoert.

Lees verder

Beschikbare scholingsdagen voor Gerdien Oldenhuis

Schuldhulp Academie