Geldzorgen in de spreekkamer

Hoe kunt u op basis van signalen financiële problemen herkennen? En hoe kunt u het gesprek met een cliënt aangaan en diegene helpen om een stap te zetten naar passende hulpverlening?

Tijdens dit onderdeel zult u leren hoe u om kunt gaan met de financiële problemen in de spreekkamer. Hoe herkent u de signalen?

Hoe kunt u het gesprek met uw cliënt aangaan en vooral, wat is daarvoor nodig? Door middel van Motiverende Gespreksvoering leert u uw cliënten helpen om de stap te zetten naar passende hulpverlening.

U zult ook leren begrijpen wat het effect van schulden is op het leven van uw cliënt. Wat zijn de oorzaken van schuldenproblematiek en bij welke doelgroepen komen schulden het meeste voor? Daarnaast krijgt u praktische handvatten hoe om te gaan met financiële zorgen van uw cliënt.

Maatwerk:

Indien u niet alleen de kennis van de deelnemers wilt bijspijkeren, maar deze kennis ook in uw organisatie wilt implementeren, maak dan gebruik van het maatwerk-aanbod. Bij het maatwerk-aanbod zal er voorafgaand aan de cursus een verkennend gesprek zijn en na afloop een advies op basis van de output van deelnemers, aangevuld met een advies van de docent. Met dit advies kunt u een aantal inzichten op eenvoudige wijze toepassen in uw organisatie-structuur.

Programma
Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.15 uur start van het programma.
Aan de orde komen:

  • Brede context schuldenproblematiek in Nederland
  • De oorzaken van schuldenproblematiek
  • Bij welke doelgroepen komen schulden het meeste voor?
  • Het effect van schulden op het leven van uw client
  • Financiele problemen in de spreekkamer (signalen herkennen, bespreekbaar maken en wat daar voor nodig is)
  • Hoe help ik cliënten met het zetten naar de stap naar passende hulpverlening

(Verwijzen m.b.v. Motiverende Gesprekvoering)

Einde van de scholing is om 12.30 uur.

Docent:

Anna Schotanus

Kosten
De kosten voor deze module bedragen € 275,- (exclusief BTW).

Beschikbare scholingsdag

Schuldhulp Academie