Geldzaken: inkomen, uitkering en toeslagen door Gerdien Oldenhuis

In deze module leert u om een inschatting te maken van de regelingen waar uw cliënt mogelijk aanspraak op heeft en welke instantie deze regeling uitvoert.

In dit lesonderdeel staat inkomen centraal. U doet kennis op over de verschillende uitkeringsregelingen zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Wajong en Participatiewet.

Ook ondersteunende maatregelen zoals bijzondere bijstand en minimaregelingen komen aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de toeslagen van de Belastingdienst, heffingskortingen en aftrekposten.

Na het afronden van het lesprogramma bent u in staat om een inschatting te maken van de regelingen waar uw cliënt mogelijk aanspraak op heeft en welke instantie deze regeling uitvoert.

Programma

Vanaf 13.15 uur ontvangst met koffie en thee, om 13.30 start van het programma.
Aan de orde komen:

Deel A: Inkomensregelingen

Ziekte

 • Loondoorbetalingsplicht werkgever
 • Ziektewet (ZW)

Arbeidsongeschiktheid

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wajong

Werkloosheid

 • Werkloosheidswet
 • Inkomensvoorziening oudere werknemers (IOW)
 • Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werknemers (IOAW)

Ouderdom

 • Algemene ouderdomswet (AOW)
 • Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)

Bestaansminimum

 • Participatiewet
 • Toeslagenwet

Deel B: Aanvullingen op het inkomen

Toeslagen Belastingdienst

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebonden budget

Belastingzaken

 • Heffingskortingen
 • Aftrekposten

Bijzondere kosten en minimaregelingen

 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Minimaregelingen

Einde scholing is om 16.45 uur.

Docent:

Gerdien Oldenhuis

Kosten
De kosten voor deze module bedragen € 275,- (exclusief BTW).

Beschikbare scholingsdag

Schuldhulp Academie