Anna Schotanus

Mevrouw Schotanus heeft een ruime praktijkervaring. Vanuit een achtergrond als algemeen maatschappelijk werker is zij jarenlang coördinator Schuldhulpverlening geweest. Hiernaast was zij trainer/docent bij training- en adviesbureau Asessor.
Vanaf 2012 is mevrouw Schotanus eigenaar van AStrainingen. Naast het docentschap heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het Praktijkboek Budgetcoaching, coachen naar financieel gezond gedrag, van Jacomijn Kuiper.

Mevrouw Schotanus is een gepassioneerde vakvrouw die haar kennis op een enthousiaste, betrokken manier, èn met een voorkeur voor verfrissende werkvormen, overbrengt.

Scholingsaanbod van Maartje Schaap

Ook in Nederland is er sprake van een toenemende criminaliteit, veelal drugsgerelateerd. Drugshandel op scholen, waarbij ook scholieren worden benaderd om te verkopen, drugshandel op sportverenigingen, witwaspraktijken via diezelfde sportverenigingen.
Het kán niet anders dat deze toenemende criminaliteit ook onze praktijk, met juist zeer kwetsbare cliënten die hier zeker voor open kunnen staan, binnendringt.

Lees verder

Beschikbare scholingsdagen voor Maartje Schaap

Docent aan het woord