Project Description

Wim Schuitvlot

Na het voortgezet onderwijs is Wim gedurende vele jaren werkzaam geweest bij diverse Ministeries, semi-overheden en particuliere organisaties.

Als projectleider, automatiserings- en implementatiemanager, crisismanager, maar grotendeels als leidinggevende was hij verantwoordelijk voor een breed vlak van facilitaire dienstverlening  (bewaking&beveiliging, catering, drukwerk, financieel-economische controle, gebouwbeheer,
HR-management, facilitaire opleidingen, post- en archiefzaken, secretaressepools, telefonie en receptiefunctie, enz.).

In deze periode heeft hij diverse HBO opleidingen gevolgd op het gebied van management en documentaire informatievoorziening.

Vanuit zijn financiële en administratieve ervaring en interesse heeft Wim zich vaak als vrijwilliger ingezet voor schuldensanering en budgetbeheer binnen zijn vrienden- en kennissenkring.

Wim is als manager
PR-Marketing & Facilities primair verantwoordelijk voor de tekstuele opbouw en inhoud van de website, uniformering van de teksten van scholingsaanbod en scholingsdagen, de controle op de Europese vastlegging van naamgeving en logo, en de inhoud van de nieuwsbrieven. Maar Wim zal zich ook bezig houden met al het overige dat niet valt onder het takenpakket van de andere teamleden, én indien nodig -en mogelijk- zal Wim de teamleden bijstaan of vervangen.

Wim houdt van voetbal, mag heel graag inheems koken, houdt van een goed glas wijn liefst vergezeld van een dito gesprek (of is het omgedraaid…?), en mag graag schrijven. En daarbij kwam en komt u hem ongetwijfeld regelmatig tegen

Project Details