Project Description

Gerrit de Hek

Na afsluiting van het voortgezet onderwijs heeft Gerrit diverse ICT opleidingen gevolgd en is gedurende lange tijd actief geweest in de ICT wereld. Gerrit is als docent verbonden geweest aan het Regionaal Bureau Onderwijs.

Door zijn ICT achtergrond als systeembeheerder en programmeur kwam Gerrit ook in aanraking met de administratieve sector en deed hierin eveneens ruime ervaring op.

Een hobby van Gerrit is de Oudheid. Deze hobby bracht Gerrit in de positie om van zijn hobby zijn werk te maken. Gerrit specialiseerde zich in het renoveren en restaureren van leiwerk aan/op oude panden. Begin 2006 vertaalde Gerrit deze passie in het oprichten van zijn eigen bedrijf gespecialiseerd in het verwerken en bewerken van leisteen.

In 2013 werd duidelijk dat voortzetting van de bedrijfsactiviteiten niet mogelijk was vanwege gezondheidsklachten.

Zijn eerste passie voor ICT was echter nooit weggeweest en kwam dan ook snel weer op de voorgrond, zeker toen daar de vraag kwam van een compleet nieuw bedrijf , Horsman & Zijlstra, om een website te bouwen.

Vanaf de opbouw van Horsman & Zijlstra is Gerrit dan ook altijd betrokken geweest achter de schermen. Vaak was hij daarin ook sturend. Inmiddels heeft de website van Horsman & Zijlstra zoveel bezoekers gehad, dat Gerrit ook een plaats op de voorgrond toekomt.

Onnodig te melden dat de huidige website van Schuldhulp Academie natuurlijk het werk is van Gerrit.

Project Details