Scholingsdag “Sociale zekerheid door" Henk Ananias

De Sociale zekerheid is voortdurend in beweging. Wetten wijzigen, er komen nieuwe wetten, normen en voorwaarden wijzigen, en ga zo maar door. Krijgt uw cliënt (nog) de inkomsten waar hij of zij recht op heeft? Wanneer heeft iemand recht op toeslagen bij WW en hoe krijg je deze? Wat is de kostendelersnorm? En waar kunt u “hogerop”uw recht halen en hoe moet u dit in de praktijk aanpakken?

Uw docent sociale zekerheid, rechten, bestuurskunde en beleidswetenschappen, Henk Ananias neemt u op zeer boeiende en innemende wijze mee door de huidige werkelijkheid in “Sociaal Verzekeringsland”.

Sociale voorzieningen en verzekeringen, oftewel “ons” Stelsel van Sociale Zekerheid. Sommigen menen hierin een Pretpark te kunnen zien; anderen ervaren het juist als een Doolhof of een Spookhuis.

Op de dag komt onder andere aan de orde de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het Gemeentelijk beleid hierin en verschillen in uitvoering van de wet, NEN-certificering en de NvvK audit, uitleg van het minnelijk traject aan de hand van de gedragscode en modules van de NvvK, de mogelijkheden die de WSNP kan bieden om het minnelijk traject te ondersteunen en/of zelf een oplossing te bieden en uitleg over de WSNP zelf met oa dwangakkoord, moratorium, voorlopige voorziening, toelatingseisen en kansen en natuurlijk de relatie tussen bewindvoerder en schuldregelaar c.q. WSNP-bewindvoerder.

Uw docent sociale zekerheid, rechten, bestuurskunde en beleidswetenschappen, Henk Ananias neemt u op zeer boeiende en innemende wijze mee door de huidige werkelijkheid in “Sociaal Verzekeringsland”.

Doelgroep
Deze scholingsdag is bestemd voor

 • (Beschermings) bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Als u deze scholingsdag gevolgd heeft weet u welke meest actuele én belangrijkste elementen en wijzigingen er zijn binnen de Sociale Zekerheid. En u weet u tevens welke rechtsbescherming geboden wordt en hoe u hier het beste in acteren kunt.

Werkwijze

Aan de hand van veel in de (uw?) praktijk voorkomende voorbeelden en situaties passeert alles de revue, van (Bijzondere) Bijstand in deParticipatiewet tot Zorgvoorzieningen.

De heer Ananias brengt veel praktijkervaring mee, er worden dan ook veel voorbeelden en casussen door de lesstof geweven.Bovendien zal er worden ingegaan op welke wijze u, op de meeste efficiënte manier, hogerop uw recht kunt halen

Docent

Docent tijdens deze dag is dhr. mr. drs. Henk Ananias MSc PMP.  De heer Ananias is o.a. meester in de rechten, doctorandus in de bestuurskundeen afgestudeerd in de managementwetenschappen. De heer Ananias is werkzaam als eigenaar/directeur van Ananias Consultancy, docent sociale zekerheid, rechten, bestuurskunde, beleidswetenschappen en voorzitter/lid van een groot aantal commissies voor bezwaar, beroep en klachten. Inmiddels is hij 46 jaar in het sociaal domein werkzaam.

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

Participatiewet

 • Opfrissing
 • Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen
 • Kostendelersnorm
 • Arbeidsverplichting

Bijzondere bijstand

 • Algemene en bijzondere bijstand
 • Beleidsvrijheid gemeenten
 • Maatwerk
 • Individuele en categoriale bijstand

Voorliggende voorzieningen

 • Definitie
 • Basis van het sociale zekerheidsstelsel
 • Toeslagenwet

Arbeidsrecht, de nieuwe Wet werk en Zekerheid en loondoorbetaling bij ziekte Volksverzekeringen

 • Wajong,
 • Anw (nabestaandenuitkering, wezenuitkering)
 • AOW

Werknemersverzekering

 • WW
 • ZW
 • WIA
 • WGA
 • WAZO

Sociale voorzieningen

 • BBZ
 • IOAW
 • TW
 • WSF

Zorgvoorzieningen

 • Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening
 • WMO
 • Wet langdurige zorg
 • ZVW

Transities

De heer Ananias leidt u op boeiende wijze door deze dag, aan de hand van veel in de praktijk voorkomende voorbeelden en situaties.

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE- punten
Waardering Branchevereniging PBI: 6 PE- punten
Waardering VeWeVe: 6 PE- punten
Erkend door NBPB

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 295,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag 2019