Scholingsdag “Schulden bij de overheid" door André Moerman

Uw cliënt kan te maken krijgen met allerlei soorten schulden. Hoe moet u omgaan met belastingschulden? Wat mag de belastingdienst wel of niet verrekenen? Welke verplichtingen heeft u ten aanzien van uw cliënt als het gaat om schulden bij de zorgverzekering? Hoe kunt u voorkomen dat uw cliënten in gijzeling worden genomen?

Kom voor antwoorden op deze vragen naar de scholingsdag Schulden bij de overheid.
Docent tijdens deze dag is de heer mr. A.J. Moerman (André), oprichter/eigenaar van de website www.schuldinfo.nl

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

  • Belastingschulden: inleiding belastingstelsel (ontstaan van belastingschulden), kwijtschelding en betalingsregeling, recht op bijstand voor te betalen aanslag, van aanmaning tot dwangbevel, beslagvrije voet voor notoire wanbetalers, overheidsvordering (vereenvoudigd bankbeslag), beslag onder de belastingdienst (voorlopige teruggaaf),combinatie loonbeslag/verrekenen en beslag/verrekenen voorlopige teruggaaf
  • Toeslagschulden: inleiding toeslagen (ontstaan van toeslagschulden), verrekenen van toeslagen, betalingsregeling (standaard, individueel), invordering toeslagschulden, beslag op toeslagen, combinatie loonbeslag/verrekenen en beslag/verrekenen toeslagen
  • Zorgverzekering: verzekeringsplicht, gevolgen niet verzekerd zijn, wanbetalersregeling, combinatie loonbeslag/verrekenen en bestuursrechtelijke premie
  • Schulden in de primaire lasten: huurschulden, energieschulden, waterschulden
  • Teveel ontvangen uitkering: herziening en terugvordering, aanscherping bij fraude per 1 januari 2013
  • Invordering door het CJIB: Wahv (wet Mulder), verhaal met of zonder dwangbevel, dwangmiddelen (w.o. gijzeling), overige vorderingen (strafbeschikking, boetevonnis schademaatregel)
  • Beslagvrije voet als basis (opfris)
  • Beslaglegging na de invoering van de kostendelersnorm

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is al volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: In aanvraag
Waardering Branchevereniging PBI: In aanvraag
Waardering VeWeVe: In aanvraag
Erkend door NBPB

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 325,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag 2019