Scholingsdag “Praktisch privaatrecht voor bewindvoerders en schuldhulpverleners” door André Moerman

In het werk van bewindvoerders en als schuldhulpverleners staan schulden centraal. Hoe zorg je er voor dat er voldoende overblijft om van te leven? Hoe zorg je er voor dat de schulden geregeld worden?

Wat kun je doen als de overeenkomst gebrekkig tot stand is gekomen? Kun je er nog vanaf? Wanneer kun je abonnementen opzeggen? En zijn de algemene voorwaarden wel geldig waar een beroep op wordt gedaan? En hoe zit het met gehuwden? Kan de echtgenoot zomaar elke overeenkomst sluiten? En voor welke schulden ben je als echtgenoot aansprakelijk? En wanneer ben je als ouder aansprakelijk voor de schulden van je kinderen?

Kom voor antwoorden op deze vragen en nog veel meer naar de scholingsdag: praktisch privaatrecht voor bewindvoerders en schuldhulpverleners

Tijdens deze scholingsdag gaan we terug naar de basis: het ontstaan van schulden door het sluiten van een overeenkomst en als gevolg van aansprakelijkheid.

Docent tijdens deze dag is de heer mr. A. J. Moerman (André), oprichter/eigenaar van de website www.schuldinfo.nl

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 start van het programma. Aan de orde komen:

De overeenkomst

 • De wijze van totstandkoming van een overeenkomst.
 • Wat is de betekenis hierbij van algemene voorwaarden?
 • Voorwaarden die mogelijk vernietigbaar zijn (de zogenaamde zwarte en grijze lijst)

Ongeldigheid van rechtshandelingen/overeenkomsten

 • Rechtshandeling tot stand gekomen als gevolg van een geestelijke stoornis
 • Wilsgebreken: bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden en dwaling
 • Handelingsonbekwaamheid bij minderjarigen en onder curatele gestelden.
 • Gevolgen van onderbewindstelling.

Bijzondere regels voor bijzondere overeenkomsten

 • Consumentenkoopovereenkomst
 • Overeenkomst op afstand (totstandkoming telefonisch, online)
 • Colportage
 • Abonnementen en lidmaatschappen
 • Oneerlijke handelspraktijken

Gevolgen niet nakomen van de overeenkomst

 • Verzuim,
 • Rente, incassokosten
 • Dagvaarding en verzetprocedure
 • Proceskosten, nakosten
 • Deurwaarderskosten

De rol van registers

 • Bewind en curateleregister
 • Vish, BKR
 • Beslagregister

Huwelijk en schulden

 • Minderjarigheid en schulden

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is al volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: In aanvraag
Waardering Branchevereniging PBI: In aanvraag
Waardering VeWeVe: In aanvraag
Erkend door NBPB

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 325,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag 2019